AANMELDEN

De verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel. Wij zijn niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV. Onze volstrekt onafhankelijke positie is vaak de voornaamste reden dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion of contra-expertise als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

In de regel kunnen wij u binnen 5 werkdagen inplannen voor een intakegesprek. Wij streven om u binnen 30-45 dagen te voorzien van de gevraagde verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in de vorm van een kristalheldere rapportage.