ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK

Arbeidsgeneeskundig of Second Opinion expertise onderzoek in het kader van WvP (eerste twee ziektejaren)

In te zetten door belanghebbende(n) bij stagnerende verzuimdossiers in het geval van een onduidelijke diagnose/prognose, twijfel over adequate behandeling en resterende benutbare mogelijkheden (dit kan zowel op initiatief van de werkgever als werknemer). Voorts is deze expertise geschikt indien behoefte bestaat aan een second opinion expertise oordeel door een van onze deskundigen. De Wet verbetering Poortwachter (WvP) eist zoals bekend inspanningen van zowel werkgever en werknemer.

Inhoud Arbeidsgeneeskundig onderzoek  in het kader Second Opinion WvP

Arbeidsgeneeskundige expertise/second opinion door second opinion verzekeringsarten mede op basis van informatie van de medisch specialisten van belanghebbende. Multidisciplinaire diagnostiek met gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies t.b.v. herstel en re-integratie.

Onafhankelijk en onpartijdig

Het Expertise Orgaan wordt door werknemers (particulieren),en zakelijke partners ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidskwesties en/of ondersteuning bij het begeleiden bij geschillen over arbeidsongeschiktheid. U kunt dan denken aan geschillen met het UWV, SVB, Gemeenten of uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Via ons landelijk dekkende netwerk aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verzorgen wij op onafhankelijke en onpartijdige wijze contra-expertises en second opinions op verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig terrein.

Waarom?

Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in bezwaar- en beroepszaken tegen bestuursorganen zoals het UWV, SVB en gemeenten en zijn geschoold in Sociale Zekerheidswetgeving en het algemene bestuursrecht wat van toepassing is op bijvoorbeeld UWV en Gemeentelijke bezwaar- en beroepsprocedures.

De multidisciplinaire  benadering  door onze juristen,  verzekeringsartsen  en  arbeidsdeskundige  met  zo  nodig  aanvullend medisch-specialistisch  of belastbaarheidsonderzoek levert optimale resultaten op en bevordert re-integratie en beperkt de verzuimkosten van werkgevers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een arbeidsgeneeskundig onderzoek door een verzekeringsarts, second opinion UWV of een second opinion arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen, neem dan direct contact met ons op.