Stichting Landelijke Second Opinion Poli lanceert onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsenpool met nationale dekking, met steun van FNV

STICHTING LANDELIJKE SECOND OPINION POLI Stichting Landelijke Second Opinion Poli lanceert onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsenpool met nationale dekking, met steun van FNV (23 mei 2018) We hebben de website officieel gelanceerd (www.secondopinionpoli.nl) van stichting De Landelijke Second Opinion Poli waarmee een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen beschikbaar komt voor werkgevers, werknemers […]

Bekortingsverzoek loonsanctie indienen bij UWV

Indien u heeft besloten geen bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie omdat dit niet kansrijk is, kan u een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Uiteraard kunnen wij voor u deze beoordeling uitvoeren. Dit kan u echter ook zelf doen wanneer u vooraf het verzuimdossier en de werkprocessen op orde heeft gebracht. Het Expertise Orgaan kan […]

Verhuisbericht Het Expertise Orgaan. Samen groeien we verder in 2020

VERHUISBERICHT HET EXPERTISE ORGAAN De Landelijke Second Opinion Poli is opgenomen op het arbeidsportaal als onafhankelijke partij die het second opinion recht op onafhankelijke bedrijfsarts voor werknemers uitvoert. Het Arboportaal wordt verzorgd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Reeds eerder was de Second Opinion Poli al opgenomen op de door het FNV opgestelde lijst van kwalitatief hoogwaardige expertisebureau’s. […]

Wat zijn de kosten van een loonsanctie voor werkgevers?

DE KOSTEN VAN EEN LOONSANCTIE VOOR WERKGEVERS oor uw gemak, hebben wij de kosten van een loonsanctie eens op een rij gezet, waarbij wij uitgaan van een gemiddeld salaris wat wij ‘cost-company’ op € 65.000 (inclusie werkgeverslasten) stellen. Wat zijn de (geëxtrapoleerde) kosten van een Loonsanctie? ✓ De reeds gemaakte kosten in de eerste 2 jaar van  € 65.000 […]

Landelijke Second Opinion Poli opgenomen in het arboportaal van het Ministerie SZW

De Landelijke Second Opinion Poli is opgenomen op het arbeidsportaal als onafhankelijke partij die het second opinion recht op onafhankelijke bedrijfsarts voor werknemers uitvoert. Het Arboportaal wordt verzorgd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Reeds eerder was de Second Opinion Poli al opgenomen op de door het FNV opgestelde lijst van kwalitatief hoogwaardige expertisebureau’s. Ook de magazines OR-Rendement […]