Bekortingsverzoek loonsanctie indienen bij UWV

Indien u heeft besloten geen bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie omdat dit niet kansrijk is, kan u een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Uiteraard kunnen wij voor u deze beoordeling uitvoeren. Dit kan u echter ook zelf doen wanneer u vooraf het verzuimdossier en de werkprocessen op orde heeft gebracht. Het Expertise Orgaan kan […]

Op weg naar betere arbodienstverlening?

Wettelijk recht op second opinion bedrijfsarts De wettelijke verplichtingen voor het Nederlandse bedrijfsleven omtrent arbeidsgerelateerde zorg gaan definitief een nieuwe richting op in 2016. Terecht werd in (inter)nationale context vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van de Nederlandse bedrijfsarts die veelal in dienst van de werkgever werkt (die hetzij via een arbodienst, hetzij direct wordt ingehuurd). […]

Wat zijn de kosten van een loonsanctie voor werkgevers?

DE KOSTEN VAN EEN LOONSANCTIE VOOR WERKGEVERS oor uw gemak, hebben wij de kosten van een loonsanctie eens op een rij gezet, waarbij wij uitgaan van een gemiddeld salaris wat wij ‘cost-company’ op € 65.000 (inclusie werkgeverslasten) stellen. Wat zijn de (geëxtrapoleerde) kosten van een Loonsanctie? ✓ De reeds gemaakte kosten in de eerste 2 jaar van  € 65.000 […]

Bezwaar tegen loonsanctie UWV

Het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen indien u zich niet voldoende heeft ingespannen om de re-integratie van uw zieke medewerker te bevorderen. Dit kan bestaan uit een inhoudelijk bezwaar (u heeft geen acties ondernomen) of een administratief  bezwaar (u heeft administratief zaken laten liggen) van het UWV. Dat dit voor u een […]

Geld verdienen door succesvol een IVA-claim in te dienen! Wilt u weten hoe?

Zoals u vermoedelijk weet, kunnen werknemers die na 2 jaar ziekte (en dus loondoorbetaling), meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen van het UWV. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat daarbij uit 2 verschillende regelingen: WGA De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen […]

Waarom bezwaar en beroep tegen het UWV uw goed recht

Of u nu een uitkering geniet wegens arbeidsongeschiktheid (WIA, ZW, WGA, WAJONG) of als werkgever wordt geconfronteerd met sancties van het UWV ( bijvoorbeeld loonsanctie op grond van de WULBZ). In deze en andere gevallen kunnen er in uw relatie met het UWV situaties ontstaan waarin u geconfronteerd wordt met beslissingen die directe gevolgen hebben […]