Bekortingsverzoek loonsanctie indienen bij UWV

Indien u heeft besloten geen bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie omdat dit niet kansrijk is, kan u een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV. Uiteraard kunnen wij voor u deze beoordeling uitvoeren. Dit kan u echter ook zelf doen wanneer u vooraf het verzuimdossier en de werkprocessen op orde heeft gebracht. Het Expertise Orgaan kan […]

Wat zijn de kosten van een loonsanctie voor werkgevers?

DE KOSTEN VAN EEN LOONSANCTIE VOOR WERKGEVERS oor uw gemak, hebben wij de kosten van een loonsanctie eens op een rij gezet, waarbij wij uitgaan van een gemiddeld salaris wat wij ‘cost-company’ op € 65.000 (inclusie werkgeverslasten) stellen. Wat zijn de (geëxtrapoleerde) kosten van een Loonsanctie? ✓ De reeds gemaakte kosten in de eerste 2 jaar van  € 65.000 […]

Bezwaar tegen loonsanctie UWV

Het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen indien u zich niet voldoende heeft ingespannen om de re-integratie van uw zieke medewerker te bevorderen. Dit kan bestaan uit een inhoudelijk bezwaar (u heeft geen acties ondernomen) of een administratief  bezwaar (u heeft administratief zaken laten liggen) van het UWV. Dat dit voor u een […]