BEGELEIDING WIA – AANVRAAG

De WIA-aanvraag kan voor u als werknemer een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines. Alle WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)-aanvragen worden door het UWV kritisch beoordeeld en ook als werkgever moet u zich houden aan strenge regels.

WIA-keuring op basis van re-integratieinspanningen werknemer.

Het is voor uw WIA-aanvraag van cruciaal belang dat u zich zo optimaal mogelijk voorbereid op de WIA-keuring van het UWV. Het Expertise Orgaan begeleidt zowel werknemers als werkgevers bij de WIA-aanvraag.

Waarom is begeleiding bij WIA-aanvraag van belang?

Het UWV beoordeelt WIA-aanvragen op basis van het aangeleverde re-integratieverslag (RIV), het Plan van Aanpak, alle bijbehorende evaluaties en rapportages van de bedrijfsarts. Een onverwachte of onjuiste beslissing op de WIA-aanvraag is doorgaans het gevolg van het aanleveren van onduidelijke rapportages ontbrekende gegevens en onjuiste informatie. Wij begeleiden u volledig in dit proces door alle documenten uitgebreid te controleren, voordat deze naar het UWV worden gestuurd.

Daarnaast helpen wij u bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts en het onderzoek door een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige of jurist van Het Expertise Orgaan kan uiteraard bij deze gesprekken aanwezig zijn. Ook kunnen we u of de werknemer bijstaan in een mogelijk vervolgtraject, zoals een eventueel bezwaar of beroep tegen de WIA-beoordeling. Naar keuze kan hierbij een second opinion door ons worden verzorgd.

Schakel daarom tijdig deskundige hulp in bij het aanvragen van een WIA-uitkering!

Wenst u ook deskundige begeleiding bij de WIA-aanvraag? Meld u dan aan voor het begeleidingstraject of stel ons een vraag.


DIRECT CONTACT