SECOND OPINION UWV

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her)beoordeling UWV en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertise rapport. Dit wordt ook wel eens een second opinion of contra-expertise genoemd.

De second opinion gaat in op de UWV-beoordeling en is een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek.  De second opinion vormt de basis voor een succesvolle WIA-aanvraag,  bezwaar- en/of beroepszaak of herzieningsverzoek tegen het UWV en wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een procedure tegen het UWV.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt  effectiviteit van een second opinion in bezwaar- en/of beroepzaken. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter.