SECOND OPINION UWV

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her)beoordeling UWV en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertise rapport. Dit wordt ook wel eens een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige second opinion of contra-expertise genoemd.

De second opinion gaat in op de medische kant van de UWV-beoordeling en is een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek door onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.  De second opinion vormt veelal de basis voor een succesvolle WIA-aanvraag,  bezwaar- en/of beroepszaak of herzieningsverzoek tegen het UWV (WIA, Ziektewet, Wajong, IVA) en wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een juridische bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt  effectiviteit van een second opinion in bezwaar- en/of beroepzaken tegen het UWV. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is derhalve wel tot 54% groter.