BEZWAAR EN BEROEP TEGEN EEN UWV BESLUIT?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor specialistische (en onafhankelijke) verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen een beslissing van het UWW inzake uw WIA-, Ziektewet, of Wajong uitkering. .

Voor de juridische onderbouwing werken wij vaak samen met gespecialiseerde advocaten Sociale Zekerheid die ons inschakelen voor contra-expertise. Wij zorgen in samenwerking met de juridisch gemachtigde ervoor dat uw UWV bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd door onze contra-expertise. Heeft u nog geen advocaat? Wij kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten WIA, Ziektewet, Wajong en AOV die goede resultaten bereiken.

Hoe werkt een arbeidsmedische contra-expertise en wat wordt daarbij onderzocht?

  • Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde van het UWV en is gemachtigd uw dossier van het UWV op te vragen of dat krijgen wij via uw advocaat.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens zorgen dat het arbeidsmedische dossier volledig wordt opgevraagd.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebrach tenzij een lichamelijk onderzoek is voorbehouden. In beroep- of hogerberoepsprocedures UWV is dat meestal vereist.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig contra-expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met gespecialiseerde advocaten zorgen wij voor optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.