BEZWAAR EN BEROEP TEGEN EEN UWV BESLISSING?

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen een beslissing van het UWW.

Voor de juridische onderbouwing werken wij samen met gespecialiseerde advocaten Sociale Zekerheid. Wij zorgen ervoor dat uw bezwaar- en/of beroep juridisch optimaal wordt onderbouwd door onze contra-expertise

Hoe werkt een arbeidsmedische contra-expertise en wat wordt daarbij onderzocht?

  • Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde van het UWV en is gemachtigd uw dossier van het UWV op te vragen.
  • Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het arbeidsmedische dossier opvraagt en completeert.
  • Indien nodig wordt een onderzoek door de verzekeringsarts of arbeidsdeskundig van het Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht.
  • Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.
  • De onderzoeksresultaten verwerken wij in een onafhankelijk contra-expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.
  • In samenwerking met gespecialiseerde advocaten zorgen wij voor optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.