Kansanalyse bezwaar en/of beroep

Advies over een te voeren UWV bezwaar en/of beroepsprocedure?

Het Expertise Orgaan kan u adviseren op inhoudelijke gronden of een bezwaar en/of beroepszaak op arbeidsmedische gronden kansrijk is, door een kansanalyse van uw individuele dossier te maken. Indien u dat wenst, kunnen wij daarna een bezwaarzaak voor u (laten) voeren om de beslissing van het UWV op arbeidsmedische inhoudelijke of formele gronden te herzien.

De procedure zelf wordt gevoerd door onze juristen of via een van onze juridische partners

Werkwijze kansanalyse bezwaar en beroep UWV

Na de bevestiging van uw opdracht brengen wij de aanwezige schriftelijke informatie in kaart. Wanneer wij vervolgens de haalbaarheid hebben geïnventariseerd, brengen wij u een realistisch advies uit over de haalbaarheid van een eventuele bezwaar,- en/of beroepszaak tegen het UWV in de vorm van een kansanalyse. In de kansanalyse wordt inhoudelijk onderbouwd wat de slagingskans is van het bezwaar zodat u op basis van een deskundige inschatting een beslissing kunt nemen.

In deze gevallen stelt onze juridische partner ter voorbehoud van rechten een pro forma bezwaar op. Hiermee wordt verzekerd dat het UWV alle dossierinformatie beschikbaar stelt.

Tarieven

Voor de kansanalyse vragen wij een eenmalige vergoeding van 450 euro (exclusief btw). Deze kosten worden verrekend met die van de uiteindelijke kosten van de bezwaar,- en/of beroepsprocedure door middel van een credit van 50%. Uiteraard alleen in het geval u de arbeidsmedische expertise via de Expertise Orgaan laat uitvoeren. Besluit u in het geheel geen bezwaarprocedure te voeren, dan bent u derhalve alleen de kosten kwijt voor de kansanalyse. Indien uw bezwaar en/of beroep (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, worden de kosten geheel of gedeeltelijk door het UWV vergoed indien u (tijdig) een beroep heeft gedaan op zogenaamde proceskostenvergoeding.

In de kansanalyse wordt inhoudelijk onderbouwd wat de slagingskans is van het bezwaar zodat u op basis van een deskundige inschatting een beslissing kunt nemen.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!