De invloed van de AVG op het werk van de bedrijfs- en verzekeringsarts

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. In Nederland wordt deze per 25-5-2018 ingevoerd.

Programma:  AVG en de invloed op het werk als bedrijfs- en/of verzekeringsarts

Datum: Donderdag 12 0ktober 2017
Tijd: 17.30 uur
Locatie: De Deel, Hofstede Oud-Bussem, Flevolaan 41, 1411 KC Naarden

17.30-17.45 uur                       Inloop en ontvangst door Eric aan de Stegge, Hans Pleiter (beiden directeur van Het Expertise Orgaan).
17.45-18.45 uur                      Dr. Melanie Riebeck – Computerbeveiliging moet gemeengoed worden

Lees meer over Melanie in dit artikel. Over haar organisatie lees meer op de website

A- Algemeen
Visie Melanie over waarom computerbeveiliging zo relevant is, los van de verplichtingen uit de AVG, en waarom dit een centrale plek moet hebben op alle werkniveau ‘s. Haar organisatie werkt als ANBI-Stichting (not for profit) met als doel om computerbeveiliging een centrale plek te geven niet als winst gedreven organisatie, maar om bij te dragen aan een betere, open en veilige samenleving.

B- Interactief
Wat betekent de AVG voor het werkterrein van de bedrijfs- en verzekeringsarts. Specifiek wordt aangestipt wat dit inhoud voor de inrichting van het werk, de werkprocessen, de informatiesystemen en de communicatie met alle stakeholders; UWV, werkgevers, werknemers. Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

We sluiten af met een aantal conclusies en aanbevelingen om maximaal voorbereid te zijn waarbij we aansluiten bij de discussie die is ontstaan, n.a.v. de besproken behoefte

Meer over Melanie Riebeck & Radically Open Security
Mw. Riebeck is specialist op het terrein van cybersecurity en in 2017 door het blad CIO Magazine uitgeroepen tot innovatiefste ict-leider van Nederland.   

18.45-19.30 uur  Eenvoudige maaltijd.
19.30-20.30 uur  Linda Ten Hove (Argonaut Advies VA).  De invloed van AVG op het werk van de bedrijfs- en verzekeringsarts.

Inleiding

De AVG dwingt alle medische professionals en organisaties werkzaam op het gebied van ziekte en arbeidsongeschikheid tot een herinrichting van de werkprocessen, systemen en computerveiligheid.  Hier gaan Saekle en Wim verder op in vanuit de rol als arbeidsmedisch professional

  • Linde ten Hove werkt als stafverzekeringsarts bij Argonaut Advies. Zij gaat in op de gevolgen voor de arbodienstverlening, werkprocessen en in relatie met werkgever en werknemer.

20.30-20.45 uur   Privacy vanuit Juridisch perspectief
Mandy Lubach (Mediator-MFI) & collega geven een juridische beschouwing over het werk als mediator en de invloed van de AVG hier op.

20.45-21.30 uur  Evaluatie met een goed glas wijn/Slot

Deelname en kosten

  • Voor de bijscholingsbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij het ABSGB/GAIA; ook advocaten kunnen PE-punten behalen.
  • Voor bestaande klanten, partners/artsen, genodigden en/of doorverwijzers van Het Expertise Orgaan is deelname aan De Landelijke Expertise Academy gratis. Als direct genodigde betaalt u dus niks, aan andere geïnteresseerden wordt een bijdrage gevraagd van EUR 125,- exclusief BTW.
  • Afzegging kan kosteloos binnen 48 uur voor start van de bijscholings-bijeenkomst.

 

Route naar locatie Hofstede Oud-Bussem, Naarden

  • Deze bijeenkomst van de Landelijke Expertise Academy wordt gehouden in de mooi gelegen Hofstede Oud-Bussem, Flevolaan 41 te Naarden. De ruimte biedt plaats aan maximaal 45 mensen.
  • Deze voormalige melkboerderij is gelegen op het landgoed oud-Bussem. Aan de achterzijde van de hofstede is er voldoende gratis parkeergelegenheid en kunt u tevens de ingang vinden (zie foto).
  • Let goed op en rij bij nummer 41 naar binnen (Strengholt) en niet bij nummer 39 (Dazym), dus rij een klein stukje door.
  • De locatie ligt vlak bij de A1 (ter hoogte van Hotel Jan Tabak), afslag