MEDISCH HAALBAARHEIDS ONDERZOEK

Medisch haalbaarheidsanalyse letselschade door Het Expertise Orgaan 

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechtsbijstand u gratis een subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsanalyse, indien u voor een zogenaamde toevoeging in aanmerking komt. Dit kunt u verifiëren bij de Raad voor Rechtsbijstand of via uw advocaat. Van een haalbaarheidsanalyse is sprake indien de aansprakelijkheid bij letselschade nog niet vast staat en een benadeelde een nadere inschatting wenst of de schuldvraag redelijkerwijs objectief valt vast te stellen.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval of de medische fout door de wederpartij al is erkend of objectief redelijkerwijs is vast te stellen, dan komen deze kosten op grond van artikel 6:96 van het burgerlijk wetboek voor vergoeding door de (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekeraar in aanmerking.

De artsen van Het Expertise Orgaan BV zijn sinds begin november 2017 gekwalificeerd door de Raad voor de Rechtsbijstand om deze onderzoeken te mogen uitvoeren en zijn opgenomen op de lijst van artsen van de Raad voor de Rechtsbijstand.

In welke gevallen kunt u deze subsidie aanvragen voor een medische haalbaarheidonderzoek?

Indien u letselschade heeft ondervonden en juridische stappen wenst te nemen. Onder letselschade verstaan we:  indien u lichamelijk letsel ondervindt dat kan komen door een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of geweldsdelict. U dient wel in aanmerking te komen voor een toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand om de subsidie aan te vragen.

Waarom deze regeling?

Het is namelijk niet altijd op voorhand duidelijk of een derde aansprakelijk is voor het door u geleden letsel en de daaruit voortgekomen schade. Het kan ook zo zijn dat u de wederpartij reeds aansprakelijk heeft gesteld, maar dat deze weigert aansprakelijkheid te erkennen. ​Om uit deze impasse te komen, is het mogelijk om een (deels) gesubsidieerd onderzoek in de vorm van een haalbaarheidsanalyse door een medisch adviseur van Het Expertise Orgaan BV te laten verrichten, waarbij wordt nagegaan of uw zaak haalbaar is.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt deels dit haalbaarheidsonderzoek via de subsidie in de vorm van een haalbaarheidsanalyse wat door onze artsen wordt uitgevoerd. Dit is voor u als particulier interessant.

DE KOSTEN EN VERVOLGONDERZOEK VIA EEN LENING

De subsidie voor de haalbaarheidsanalyse bedraagt maximaal € 200,- (exclusief btw) en wordt als voorschot verstrekt en niet teruggevorderd. Wel zal achteraf bewijs moeten worden overgelegd dat het haalbaarheidsonderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een haalbaarheidsanalyse kost minimaal EUR 500,- exclusief BTW.

De haalbaarheidsanalyse dient overigens onderscheiden te worden van het haalbaarheidsonderzoek indien:

Indien uw zaak haalbaar is en een aanvullend medisch deskundigen onderzoek is noodzakelijk om uw claim kracht bij te zetten, dan is het mogelijk om een lening te verkrijgen bij de Raad voor de Rechtsbijstand van maximaal EUR 3.000,- ter voldoening van de kosten. De lening wordt tegen gunstige voorwaarden aangegaan en indien u uw zaak wint, door de tegenpartij afgelost via een toekenning proceskosten. U betaalt geen rente over de lening en er wordt rekening gehouden met uw draagkracht.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval of de medische fout door de wederpartij al is erkend of objectief redelijkerwijs is vast te stellen, dan komen deze kosten op grond van artikel 6:96 van het burgerlijk wetboek voor vergoeding door de (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekeraar in aanmerking. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOE KUNT U HET MEDISCH HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN DESKUNDIGENONDERZOEK AANVRAGEN?

U kunt het medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade (en daarna de lening voor het deskundigenonderzoek) aanvragen via ons aanmeldformulier op de website indien u beschikt over een toevoeging voor een letselschade zaak. Indien u een advocaat bent, kunt u zich melden via onze partnerpagina.