Het systeem van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland, uitgevoerd door het UWV, staat al langere tijd ter discussie. Een kritiekpunt dat steeds vaker naar voren komt, is de ongelijkheid die ingebakken lijkt te zijn in de wettelijke systematiek van deze uitkeringen. Het is een ongelijkheid die vooral zichtbaar wordt bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid: mensen met een hoger arbeidsloon hebben een relatief hogere kans om een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend te krijgen dan mensen met een lager arbeidsloon, zelfs bij vergelijkbare klachten.

Deze ongelijkheid is niet alleen inherent aan het systeem, maar ook al geruime tijd bekend. Het recente rapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft deze kwestie opnieuw onder de aandacht gebracht. Het rapport benadrukt de noodzaak om het stelsel te herzien en pleit voor een eerlijkere benadering die rekening houdt met alle werkenden, ongeacht hun inkomen.

Het Expertise Orgaan, als voorvechter van een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van arbeidsongeschiktheid, sluit zich aan bij de bevindingen van het OCTAS-rapport. Wij geloven dat iedereen, ongeacht de hoogte van het arbeidsloon, recht heeft op een gelijke kans bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Onze contra-expertise diensten, uitgevoerd door onafhankelijke verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen, zijn erop gericht om het klachtenbeeld van belanghebbenden onafhankelijk en onpartijdig in kaart te brengen. Dit draagt bij aan een eerlijker en transparanter UWV-proces, waarbij de kans op een rechtvaardige uitkomst voor alle betrokkenen wordt vergroot.

Advocaten die zich inzetten voor cliënten in arbeidsongeschiktheidszaken spelen een cruciale rol in dit proces. Door het volgen van het Expertise Orgaan en het inzetten van onze contra-expertise diensten, kunnen zij hun cliënten nog beter ondersteunen in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV. Samen kunnen we werken aan een systeem waarin rechtvaardigheid en gelijkheid de boventoon voeren.

Wij nodigen alle advocaten uit om zich aan te sluiten bij deze missie en ons te volgen op LinkedIn voor meer inzichten en updates over dit belangrijke onderwerp. Laten we samen streven naar een toekomst waarin iedereen een gelijke kans krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, ongeacht het arbeidsloon.

#ExpertiseOrgaan #Arbeidsongeschiktheid #UWV #ContraExpertise #Gerechtigheid #Advocatuur #Rechtvaardigheid #SocialeZekerheid #Arbeidsrecht #OctasRapport