Wie komt in aanmerking voor de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) is in Nederland specifiek ontworpen om het inkomen van bepaalde groepen werknemers te beschermen als zij ziek worden. Deze wet is vooral bedoeld voor mensen die geen werkgever hebben die het loon kan doorbetalen bij ziekte. Hieronder vallen verschillende groepen: Het is belangrijk om te weten dat de Ziektewetuitkering bedoeld is om een deel […]

Wat is de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) is een belangrijke socialezekerheidswet in Nederland, die specifiek is ontworpen om het inkomen van bepaalde groepen werknemers te beschermen in het geval dat zij ziek worden en daardoor niet in staat zijn om te werken. De uitvoering van de Ziektewet is in handen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is verantwoordelijk voor het beoordelen […]

Hoe werkt de IVA?

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is een regeling binnen de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling is specifiek ontworpen voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als je in aanmerking komt voor de IVA, ontvang je een uitkering. De hoogte van deze uitkering is minimaal 75% van je laatstverdiende loon (het zogenaamde maatmanloon), tot […]

Mogen jaarcijfers opgevraagd worden als de AOV een sommenverzekering is?

Schade- of sommenverzekering Een AOV kan een zogeheten schade- of sommenverzekering zijn. Er is sprake van een schadeverzekering als uit de polisvoorwaarden en uit de gedraging van de verzekeraar blijkt dat het verlies aan inkomen een rol speelt bij de beoordeling van een recht op uitkering. Er staat in de polisvoorwaarden dan zoiets als: “verzekerd […]

Praktijkvoorbeeld van een uitspraak van de CRvB die onderschrijft hoe de inzet van gecombineerde expertise alsnog kan leiden tot toekenning van IVA.

Praktijkvoorbeeld van een uitspraak van de CRvB die onderschrijft hoe de inzet van gecombineerde expertise alsnog kan leiden tot toekenning van IVA. Het zal veel juristen en advocaten die optreden als gemachtigde in UWV-arbeidsongeschiktheidsprocedures bekend zijn dat de inbreng van onafhankelijke contra-expertise van expertiseorganen een doorslaggevende rol kan spelen bij de definitieve toekenning van een […]

Het onzichtbare financiële belang van cliënten voor toekenning IVA of volledige arbeidsongeschiktheid 80-100%

Het toekennen van een IVA-uitkering of vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid (80-100% WIA) heeft verstrekkende financiële gevolgen voor cliënten, die vaak niet direct zichtbaar zijn. Naast de UWV-uitkering zijn er aanvullende financiële aspecten zoals een mogelijke WIA-hiaat verzekering, woonlastverzekering en premievrijstelling van pensioen die een significante impact hebben op het toekomstig inkomen van de cliënt bij […]

Het belang van een urenbeperking bij WIA en AOV

Wat is een urenbeperking bij WIA en AOV? Een urenbeperking houdt in dat iemand niet in staat wordt geacht om hele dagen te werken. Een verzekeringsarts moet over het algemeen terughoudend zijn bij het duiden van een urenbeperking. Hij kan deze toekennen als er bijvoorbeeld sprake is van een verminderde energetische belastbaarheid. Dat kan het […]

5 relevante wetenswaardigheden over het CBBS-systeem wat het UWV hanteert om geschikte functies te duiden o.b.v. de FML van de UWV-verzekeringsarts

In de wereld van UWV-arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen is het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) essentieel voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit complexe systeem, beheerd door het UWV en alleen toegankelijk voor haar medewerkers, assisteert bij het identificeren van passende functies voor een individu, gebaseerd op de functionele mogelijkheden en beperkingen die zijn vastgelegd in de Functionele […]