Praktijkvoorbeeld van een uitspraak van de CRvB die onderschrijft hoe de inzet van gecombineerde expertise alsnog kan leiden tot toekenning van IVA.

Praktijkvoorbeeld van een uitspraak van de CRvB die onderschrijft hoe de inzet van gecombineerde expertise alsnog kan leiden tot toekenning van IVA.

Praktijkvoorbeeld van een uitspraak van de CRvB die onderschrijft hoe de inzet van gecombineerde expertise alsnog kan leiden tot toekenning van IVA.

Het zal veel juristen en advocaten die optreden als gemachtigde in UWV-arbeidsongeschiktheidsprocedures bekend zijn dat de inbreng van onafhankelijke contra-expertise van expertiseorganen een doorslaggevende rol kan spelen bij de definitieve toekenning van een UWV-arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals een WIA of Ziektewetuitkering.

Een treffend voorbeeld wat wij graag delen betreft de gepubliceerde uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2023:5694 waarin het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) alsnog in beroep haar oorspronkelijke primaire besluit herzag en alsnog een IVA-uitkering toekende na de overlegging van een gecombineerde contra-expertiserapportage van het Expertise Orgaan.

Deze casus benadrukt het belang van multidisciplinaire samenwerking tussen belanghebbende, de gemachtigde in de procedure en het Expertise Orgaan. Het Expertise Orgaan, leverde op verzoek van de gemachtigde in deze procedure een gecombineerde contra-expertise rapportage waarin belanghebbende eerst door een psychiater op spreekuur werd gezien, gevolgd door een beoordeling door een verzekeringsarts. De crux in deze casus zat in de onderbelichting van de psychische componenten door het UWV in haar (primaire) medische beoordeling. De advocaat veronderstelde dat op dit klachtenbeeld mogelijkheden in de juridische procedure bestaan en scherpte na overleg met het Expertise Orgaan de vraagstelling aan.  

Uit het Expertise Onderzoek bleek het redelijke vermoeden van een storing in het autistisch spectrum (ASS) welke overigens later specifiek bij belanghebbende werd gediagnosticeerd in aanvullend klinisch onderzoek. De beoordelend rechter besloot dat voldoende twijfel is ontstaan over de kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundige UWV- onderzoek en besloot een onafhankelijke verzekeringsarts te benoemen. Het resultaat van de beroepsprocedure was dan ook positief en het UWV kende na wijziging van haar beslissing alsnog een IVA-uitkering toe.

Het verloop van de procedure laat zien hoe een zorgvuldig opgestelde contra-expertiserapportage die met een goede vraagstelling inzoomt op de specifieke klachten die een belanghebbende heeft, die de complexiteit van de medische situatie van de cliënt belicht, kan leiden tot een rechtvaardige uitkomst.

Advocaten op het gebied van arbeidsongeschiktheid kunnen deze casus als praktijkvoorbeeld gebruiken om de toegevoegde waarde van dergelijke expertise te benadrukken. Deze casus vormt een krachtig voorbeeld van hoe onafhankelijke expertise niet alleen de uitkomst van individuele zaken kan beïnvloeden, maar ook kan bijdragen aan een eerlijker en transparanter beoordelingsproces binnen het socialezekerheidsrecht. Het is een bevestiging van het feit dat wanneer juridische kennis hand in hand gaat met medische inzichten, de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk toeneemt.

Conclusie

Advocaten gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidszaken UWV of AOV spelen een belangrijke rol in een procedure en de keuzes die zij maken met hun clienten over de invalshoek en insteek in een juridische procedure.  In de besproken procedure was sprake van een goede en overigens tijdige samenwerking tussen de behandeld advocaat, de cliënt en ons als expertisebureau waardoor vroegtijdig is besloten tot de inzet van een gecombineerde expertise met de inzet van een psychiater/verzekeringsarts.  Dat maakte in deze casus het verschil en leidde tot IVA-uitkering. 

Wij nodigen u uit om ons op LinkedIn te volgen voor meer inzichten en updates. Uw expertise en inzicht zijn van onschatbare waarde en we kijken ernaar uit om samen te werken aan het waarborgen van de financiële stabiliteit van cliënten in arbeidsongeschiktheidszaken.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?