De Landelijke Second Opinion Poli is opgenomen op het arbeidsportaal als onafhankelijke partij die het second opinion recht op onafhankelijke bedrijfsarts voor werknemers uitvoert. Het Arboportaal wordt verzorgd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Reeds eerder was de Second Opinion Poli al opgenomen op de door het FNV opgestelde lijst van kwalitatief hoogwaardige expertisebureau’s.

Ook de magazines OR-Rendement en HR-Rendement publiceerden recent over dit onderwerp en maakten melding van de opname van de Landelijke Second Opinion verplichting in een recente publicatie.

Wilt u meer weten over hoe De Landelijke Second Opinion Poli het second opinion recht voor werknemers uitvoert, dan kunt u de brochure downloaden.