In de wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) staan advocaten vaak voor complexe uitdagingen. Dit artikel belicht enkele van deze uitdagingen en hoe het Expertise Orgaan (EO) kan helpen om een gelijker speelveld te creëren voor zowel de AOV-verzekerde als de AOV-verzekeraar.

1. Toegang tot onafhankelijk medisch advies: Toegang tot onafhankelijk medisch advies is cruciaal voor een gelijk speelveld in de AOV-sector, waarbij zowel verzekerden als verzekeraars baat hebben. Advocaten staan voor de taak om de onpartijdigheid van dit advies te garanderen, wat essentieel is voor een rechtvaardige behandeling van claims.

2. Beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten: Het beoordelen van klachten die moeilijk te objectiveren zijn, zoals de effecten van long covid, vormt een complexe uitdaging. Voor u als advocaat is het belangrijk om toegang te hebben tot medische professionals die volgens de meest recente inzichten in de medische wetenschap u hierbij kunnen adviseren.

3. Beoordeling of een claim binnen de polisvoorwaarden valt: Ook de vraag of een claim binnen de polisvoorwaarden valt en of de polisvoorwaarden wel juist zijn gehanteerd door de verzekeraar is een vraag die regelmatig aan de orde is. De juridische context kunt u als advocaat natuurlijk als geen ander het best beoordelen. Toch is niet zelden ook een meer inhoudelijke blik belangrijk. Hoe moet een clausule of een artikel uit de voorwaarden worden geïnterpreteerd in relatie tot de situatie van uw client? Het hiervoor vereiste inzicht vraagt vaak een jarenlange specialistische (inhoudelijke) AOV ervaring.

4. Toegang tot onafhankelijk en deskundig arbeidsdeskundig advies: last but not least is de toegang tot onpartijdig en deskundig arbeidsdeskundig advies. Dit gaat zowel over het inhoudelijk kunnen toetsen van de door de verzekeraar ingeschakelde arbeidsdeskundigen als het zelf kunnen inzetten van arbeidsdeskundige onderzoeken.

Het Expertise Orgaan kan u helpen bij al deze uitdagingen. Zij heeft medische professionals, arbeidsdeskundigen en AOV deskundigen voor u ter beschikking. Zo We kunnen er dus samen voor zorgen dat het speelveld voor zowel de AOV-verzekerde als de AOV-verzekeraar meer in balans komt. Met diensten zoals contra-expertise AOV, second opinion AOV of gecombineerde expertise AOV, kan het helpen om de ongelijkheid in de AOV wereld te herstellen en zo de kans op toekenning van de AOV-claim te vergroten. Of het nu gaat om een second opinion door onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het Expertise Orgaan of een volledige contra-expertise, wij streven ernaar dat elke verzekerde een eerlijke en evenwichtige beoordeling krijgt.

Voor meer informatie over de diensten van het Expertise Orgaan, kunt u terecht op onze website. Samen kunnen we werken aan een gelijk speelveld in de AOV wereld voor zowel de AOV-verzekerde als de AOV-verzekeraar!

#AOV #Arbeidsongeschiktheidsverzekering #ExpertiseOrgaan #GelijkSpeelveld #ClaimBeoordeling #Verzekeringsrecht