Advocaten die zich specialiseren in arbeidsongeschiktheidszaken weten hoe complex en uitdagend het UWV-bezwaar- en beroepsproces kan zijn. De sleutel tot succes in deze zaken ligt vaak in de details van de medische beoordeling, en hier komt de waarde van verzekeringsgeneeskundige contra-expertise naar voren.

Kwantitatieve jaarcijfers UWV Wajong 2022 (Linkerrijtje)

Kwantitatieve jaarcijfers UWV WIA 2022 (Linkerrijtje)

Uit de kwantitatieve jaarcijfers van het UWV voor 2022 blijkt dat tussen de 15,9% (Wajong) en 29% (WIA) van de bezwaarprocedures gegrond wordt verklaard. Met jaarlijks ongeveer 50.000 bezwaarprocedures is het duidelijk dat een aanzienlijk aantal zaken wordt afgewezen. Echter, uit eigen onderzoek van het Expertise Orgaan over 100 uitgevoerde verzekeringsgeneeskundige contra-expertises in bezwaar en beroep, blijkt dat meer dan 50% van deze gevallen leidt tot een gegrond verklaard bezwaar of beroep. Dit is een significant hoger succespercentage dan het algemene aantal gegrond verklaarde bezwaren en beroepen op basis van de UWV jaarcijfers.

De interne bevindingen van het Expertise Orgaan worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van Jim Faas, die in zijn promotieonderzoek de effectiviteit van contra-expertise in deze context heeft onderzocht. Hoewel deze cijfers statistisch gezien niet één op één te vergelijken zijn, suggereren ze in sterke mate dat het overleggen van een contra-expertise de kans op succes in juridische UWV procedures aanzienlijk vergroot.

Het is duidelijk dat verzekeringsgeneeskundige contra-expertise een krachtig middel is dat de kans op een succesvolle uitkomst in bezwaar- en beroepsprocedures aanzienlijk kan verhogen. Het Expertise Orgaan biedt deze gespecialiseerde dienst aan, waarmee we samen kunnen streven naar gerechtigheid en een eerlijke beoordeling voor uw cliënten. Door ons te volgen en onze diensten te gebruiken, versterkt u uw positie als advocaat en biedt u uw cliënten de best mogelijke kans op succes.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze beweging richting een transparantere en rechtvaardigere aanpak van arbeidsongeschiktheidszaken. Volg het Expertise Orgaan en ontdek hoe onze contra-expertise diensten het verschil kunnen maken in uw praktijk. Samen kunnen we een nieuwe standaard zetten in de behandeling van arbeidsongeschiktheidsclaims.

#ExpertiseOrgaan #Arbeidsongeschiktheid #UWV #ContraExpertise #BezwaarEnBeroep #JuridischAdvies #Verzekeringsgeneeskunde