Waarom bezwaar en beroep tegen het UWV uw goed recht

Waarom bezwaar en beroep tegen het UWV uw goed recht

Of u nu een uitkering geniet wegens arbeidsongeschiktheid (WIA, ZW, WGA, WAJONG) of als werkgever wordt geconfronteerd met sancties van het UWV ( bijvoorbeeld loonsanctie op grond van de WULBZ). In deze en andere gevallen kunnen er in uw relatie met het UWV situaties ontstaan waarin u geconfronteerd wordt met beslissingen die directe gevolgen hebben voor uw (inkomens) positie.

In de meeste gevallen is het verstandig naar uw eigen positie te kijken en uw rechten en plichten goed door te nemen. Tevens kunnen er mogelijkheden zijn om met behulp van al dan niet gesubsidieerde rechtsbijstand uw recht te halen.

Waarom bezwaar en beroep?

Voor veel mensen is het lastig de stoffige materie tot zich te nemen of men is zich niet eens bewust van de mogelijkheden tot het voeren van een bezwaar en/of beroep tegen het UWV.

EEN BEZWAAR EN / OF BEROEP INDIENEN

Bij een bezwaar behandelt en beoordeelt het UWV zelf de beslissing wat door andere medewerkers wordt uitgevoerd. Het is meestal niet in het belang van het UWV om de beslissing te veranderen.

Wij adviseren indien u zich niet in de beslissing kunt vinden om toch een bezwaarschrift te schrijven, waarbij u professionele ondersteuning van onze organisatie en partners, zoals bijvoorbeeld JAW Advocaten, kunt krijgen. Waarom:

U heeft het recht om te worden gehoord en u kunt een externe deskundige meenemen wat uw zaak kracht bijzet.

 Het UWV weet dat veel mensen niet in beroep gaan en zijn mede daarop mogelijk geneigd een bezwaar af te wijzen.

Met een bezwaarschrift zet u de eerste stap om de UWV beslissing te (laten) herzien en is uw verplichte entreekaartje voor een uiteindelijke beroepsprocedure. U kunt immers pas in beroep gaan bij de rechtbank na het afronden van de bezwaarprocedure bij het UWV zelf.

Een bezwaar geeft een sterk signaal af naar het UWV om haar cliënten serieus te nemen. De medewerkers van het UWV (andere) zijn verplicht nogmaals de specifieke situatie van de cliënt te onderzoeken.

In het geval van een beroep tegen het UWV kijkt een onafhankelijke rechter naar uw zaak. Een rechter kijkt anders naar de feitelijke situatie, en heeft geen ‘eigen’ belang bij welke beslissing dan ook. De kans dat de beslissing door een rechter juridisch correct is, is velen malen groter, zeker omdat u ook wordt bijgestaan door deskundige juristen en specialisten zoals verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

 Wij constateren dat veel mensen na de bezwaarprocedure er voor kiezen niet verder te procederen om verschillende redenen. De beroepsprocedure bij de rechtbank kan immers lang duren, wat veel mensen er van weerhoudt om verder te procederen. Ook de kosten spelen mee. Veel mensen weten vaak niet dat op basis van rechtsbijstand gesubsidieerd tegen het UWV geprocedeerd kan worden of men vergeet dat men een rechtsbijstandsverzekering heeft.

KOSTEN

Het is niet voor niets dat een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand een van de meest elementaire rechtsbeginselen is en is opgenomen in artikel 6 van het Europese verdrag van de Rechten voor de Mens. U heeft als burger immers recht op rechtsbijstand indien u dit niet zelf kunt betalen.

Het Expertise Orgaan werkt samen met www.sociaalverhaal.nl en JAW Advocaten, die u kunnen informeren of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Enkele advocaten van JAW Advocaten, zijn gespecialiseerd in het Sociale Zekerheidsrecht. Indien geen recht bestaat op rechtsbijstand, kan tegen vaste betaalbare tarieven worden geprocedeerd.

Voor bedrijven is dit echter een andere zaak. Voor bedrijven of ondernemers is dit een andere zaak. Wij staan ondernemers bij die worden geconfronteerd met loonsancties of ander problemen met het UWV.  Wij werken veelal op no cure, less-pay basis voor bedrijven. Wij werken hierbij op delen samen met advocatenkantoren die dit principe niet mogen hanteren.

CONCLUSIE

Een bezwaar en beroepsprocedure kan dus zeker zinvol zijn en hangt er uiteraard van af of u zich in de beslissing kunt vinden die het UWV genomen heeft. Voorts, zijn er zowel voor privépersonen mogelijkheden om de kosten van een bezwaar en/of beroepsprocedure te matigen via een rechtsbijstandverzekering of te procederen op basis van rechtsbijstand. Voor bedrijven zijn er mogelijkheden om op basis van vaste tarieven te procederen.

Neem contact met ons op voor een kosteloze intake!

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?