Wat is de IVA?

Wat is de IVA?

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is een regeling binnen de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling is specifiek ontworpen voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Volledige arbeidsongeschiktheid betekent dat een persoon minder dan 20% van zijn of haar oude loon kan verdienen als gevolg van ziekte of handicap. Duurzame arbeidsongeschiktheid betekent dat er een kleine of geen kans is dat de persoon zal herstellen en weer aan het werk kan gaan.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?