Wat is de WAJONG?

Wat is de WAJONG?

De WAJONG, of Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, is een Nederlandse wet die een uitkering verstrekt aan mensen die vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap hebben zij al op jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Zij hebben recht op WAJONG als ze aan de voorwaarden voldoen.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Hoe werkt het loonwaarde systeem?

Het proces begint met de inschakeling van een loonwaarde-expert. Deze expert is speciaal opgeleid om de prestaties van een werknemer op de werkplek te beoordelen

Meer Vragen?