Wat is de WGA?

Wat is de WGA?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een onderdeel van de Nederlandse Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze regeling is specifiek ontworpen voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (tussen 35% en 80%) of die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Soorten WGA-uitkeringen

Binnen de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zijn er drie soorten uitkeringen die je kunt ontvangen, afhankelijk van je situatie:

  1. Loongerelateerde uitkering (LGU): Dit is meestal de eerste uitkering die je ontvangt als je in aanmerking komt voor de WGA. De duur van deze uitkering hangt af van je arbeidsverleden. Het is bedoeld om een deel van je vroegere inkomen te vervangen tijdens de eerste periode van je arbeidsongeschiktheid.
  2. Loonaanvullingsuitkering (LAU): Als je na de loongerelateerde uitkering nog steeds minimaal 50% van je restverdiencapaciteit benut, kun je in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering. Dit betekent dat je nog steeds in staat bent om ten minste de helft van het werk te doen dat je kon doen voordat je ziek werd. De loonaanvullingsuitkering vult je inkomen aan tot een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon.
  3. Vervolguitkering (VVU): Als je na de loongerelateerde uitkering minder dan 50% van je restverdiencapaciteit benut, krijg je de vervolguitkering. Dit betekent dat je minder dan de helft van het werk kunt doen dat je kon doen voordat je ziek werd. De vervolguitkering is een vaste uitkering die is gebaseerd op het minimumloon.

Het is belangrijk om te weten dat de exacte bedragen en percentages kunnen variëren, afhankelijk van je individuele situatie en de huidige wetgeving. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan je hierover meer gedetailleerde informatie geven.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?