Wie komt in aanmerking voor de IVA?

Wie komt in aanmerking voor de IVA?

De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is specifiek bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken vanwege ziekte of handicap. Om in aanmerking te komen voor de IVA, moet je voldoen aan de volgende criteria:

  1. Mate van arbeidsongeschiktheid: Je bent zo ziek of gehandicapt dat je minder dan 20% van je oude loon kunt verdienen. Dit betekent dat je arbeidsongeschiktheid zo ernstig is dat het je vermogen om te werken aanzienlijk beperkt.
  2. Duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid: De kans is klein dat je in de toekomst zult herstellen. Dit betekent dat je gezondheidstoestand stabiel is en dat er weinig of geen verbetering wordt verwacht.

Het is belangrijk om te weten dat de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV zal je medische toestand en je vermogen om te werken beoordelen om te bepalen of je in aanmerking komt voor de IVA.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?