Wie komt in aanmerking voor de WAJONG?

Wie komt in aanmerking voor de WAJONG?

Om in aanmerking te komen voor de WAJONG, moet je voldoen aan de volgende criteria:

  1. Leeftijd en gezondheidstoestand: Je hebt vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap. Dit betekent dat je een aandoening hebt die je beperkt in je vermogen om te werken en die is ontstaan voordat je 18 jaar werd of binnen 4 weken na je afstuderen.
  2. Arbeidsvermogen: Je kunt alleen met hulp of begeleiding aan het werk, of je kunt helemaal niet werken. Dit betekent dat je beperkingen je vermogen om te werken aanzienlijk beïnvloeden.
  3. Verdienvermogen: Je kunt (nog) niet minimaal 75% van het minimum (jeugd)loon verdienen. Dit betekent dat je, vanwege je ziekte of handicap, niet in staat bent om een inkomen te verdienen dat gelijk is aan 75% van het minimumloon dat geldt voor mensen van jouw leeftijd.

Als je aan deze criteria voldoet, kun je een (aanvullende) WAJONG-uitkering krijgen.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?