Wie komt in aanmerking voor de Ziektewet?

Wie komt in aanmerking voor de Ziektewet?

De Ziektewet (ZW) is in Nederland specifiek ontworpen om het inkomen van bepaalde groepen werknemers te beschermen als zij ziek worden. Deze wet is vooral bedoeld voor mensen die geen werkgever hebben die het loon kan doorbetalen bij ziekte. Hieronder vallen verschillende groepen:

  1. Mensen met een tijdelijk contract: Als je een tijdelijk contract hebt dat afloopt tijdens je ziekte, dan val je onder de Ziektewet. Dit betekent dat je recht hebt op een Ziektewetuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als je ziek wordt en je contract eindigt.
  2. Uitzendkrachten: Als uitzendkracht heb je meestal geen vaste werkgever die verplicht is om je loon door te betalen bij ziekte. Daarom val je onder de Ziektewet als je ziek wordt.
  3. Oproepkrachten: Oproepkrachten, zoals mensen met een nulurencontract, hebben vaak geen vaste uren en geen vaste werkgever die het loon kan doorbetalen bij ziekte. Daarom hebben zij recht op een Ziektewetuitkering als zij ziek worden.
  4. Mensen die ziek worden na het einde van hun dienstverband: Als je binnen vier weken na het einde van je dienstverband ziek wordt, dan heb je ook recht op een Ziektewetuitkering.

Het is belangrijk om te weten dat de Ziektewetuitkering bedoeld is om een deel van je inkomen te vervangen als je niet kunt werken vanwege ziekte. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je loon voordat je ziek werd.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?