Over het Expertise Orgaan

Het Expertise Orgaan is een onderscheidend expertisebureau bij arbeidsongeschiktheid en is een initiatief van de Stichting Rechtspositie Arbeidsongeschikten. Wij onderscheiden ons met kordate, effectieve en specialistische contra-expertise, advies of second opinion bij geschillen over de vaststelling van arbeidsongeschiktheid. Onze inzet volgt vaak in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV, Gemeenten (inzake WMO) en  juridische procedures met AOV-verzekeraars. Wij werken multidisciplinair, 100% onafhankelijk en hebben slechts een doel: 

Het beste onafhankelijke contra-expertisebureau te zijn bij arbeidsongeschiktheid in Nederland!

Missie

Het Expertise Orgaan stelt zich als doel om u snel, deskundig en betrouwbaar van specialistische arbeidsmedische expertise te voorzien bij arbeidsongeschiktheidsgeschillen, waarmee u snel helderheid krijgt in uw situatie. Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan het UWV, gemeenten, arbodiensten of verzekeraars (AOV of rechtsbijstand), waardoor wij onafhankelijk tot een oordeel kunnen komen. Het Expertise Orgaan werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde deskundigen, zoals verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en psychiaters die hun vakkennis up-to-date houden door middel van permanente educatie programma’s en collegiale toetsing.

handshake

Organisatie

Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals. De organisatie is opgezet door ervaren deskundigen uit de sociale zekerheid en het bedrijfsleven.

Wij werken met een vast kernteam aan professionals, die worden ondersteund door een goed geoutilleerde backoffice. Tevens werken wij met een zogenoemde flexibele schil aan professionals, die worden ingezet bij pieken in aanvragen. Binnen het onafhankelijk (en vaak multidisciplinaire) onderzoek onderscheiden we verschillende onderzoekscategorieën. Per aanvraag wordt beslist welke categorie ingezet moet worden om tot de juiste medische expertise en/of oordeel te komen.

Het hoofdkantoor is gevestigd te Den Haag met spreekuurlocaties op centrale knooppunten.

Snel

Binnen 5 werkdagen plant onze administratie een intakegesprek met u in op een van onze spreekuurlocaties. Wij streven ernaar om u binnen 30 dagen te voorzien van een contra-expertise rapport of second opinion als uw dossier compleet is. 

Heeft u spoed dan kijken wij of dat sneller kan.

Man

Wat doen wij?

Wij worden ingeschakeld voor het beoordelen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims door het verstrekken van onafhankelijke en deskundige verzekeringsgeneeskundige expertises, (ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV (SVB), Gemeenten (WMO), verzekeraars (AOV), 

Ook worden wij geraadpleegd voor het afgeven van een second opinion, gecombineerde psychiatrisch en verzekeringsgeneeskundige expertise of  advies. Onze rapportages kenmerken zich door goed en volledig onderzoek en uitstekende motivering. Hiermee realiseren wij impact op het dagelijks leven van mensen door hun claim op een inkomensvoorziening succesvol te materialiseren.

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor individuele cliënten, advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen.

pexels-tiger-lily-7109289

Betrouwbaar

Het Expertise Orgaan hecht zeer aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de geldende kwaliteitsnormen en protocollen die onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

 Het Expertise Orgaan kan het volgende voor u betekenen:

  • Medische, psychiatrische en arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in bezwaar- en beroepszaken UWV (SVB) en Gemeenten (WMO)
  • Medische, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise of second opinion bij geschillen met AOV-verzekeraars over de toekenning van een AOV-claim.
  • Gecombineerde psychiatrische diagnostiek van gezondheidsklachten vertaald naar FML termen bij arbeidsongeschiktheid voorzien van verzekeringsgeneeskundige expertise. 

Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende netwerkorganisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.