Wij hanteren intern strenge kwaliteitseisen. Het Expertise Orgaan voldoet dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG stelt. Ons privacyreglement is eerder aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer m1623298. In ons AVG conforme privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen. U kunt dit reglement hier downloaden.

Alle klanten van Het Expertise Orgaan (EO) accepteren hiernaast door het aangaan van een overeenkomst van opdracht met EO onze algemene voorwaarden, waarin een AVG conforme verwerkingsovereenkomst is opgenomen. Door de acceptatie van de algemene voorwaarden wordt de verwerkingsovereenkomst geaccepteerd waarin de verwerking van (privacy) gevoelige informatie door EO is vastgelegd, alsmede de rechten die daaraan ontleend kunnen worden.

Inwerkingtreding van het reglement

Dit reglement wordt sinds 15 september 2015 gehanteerd. Dit reglement wordt door de verantwoordelijke geactualiseerd indien en waar nodig. De laatste revisie van het reglement is steeds van toepassing welke staat gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.expertiseorgaan.nl)