SECOND OPINION VERPLICHTING

Second Opinion bedrijfsarts werkgever verplichting – sinds 1 juli 2017 is het voor werknemers mogelijk om bij gerede twijfel over het advies van uw vaste bedrijfsarts een second opinion aan te vragen bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts.

Een second opinion van de Expertise Orgaan als onafhankelijke expertisebureau kan in beginsel rekenen op instemming van de ondernemingsraad en u voldoet per direct aan de nieuwe Arbowetgeving. Daarnaast verkrijgt u zekerheid door het onafhankelijke oordeel van een second opinion bedrijfsarts werkgever, waarmee de acceptatie van het oordeel van de bedrijfsarts door uw werknemer wordt vergroot.

Wat wordt onderzocht in de second opinion?

Onze bedrijfsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting gevraagd kan worden van uw werknemer. De belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen erkende – Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Deze standaard wordt gehanteerd door zowel UWV als arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een second opinion UWV werkgever of een second opinion aanvragen, neem dan direct contact met ons op.