SECOND OPINION BEDRIJFSARTS

Second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts:

✓ Vanaf 1 januari 2018 heeft u als werknemer recht op een second opinion door een externe onafhankelijke second opinion bedrijfsarts indien u het oneens bent met het arbeidsmedische oordeel van de ‘eigen’ bedrijfsarts van uw werkgever. Dit volgt uit de nieuwe arbowet en arbobesluit. Uw werkgever dient daarbij de kosten van de second opinion bedrijfsarts te betalen.

✓ Het Expertise Orgaan ondersteunt de second opinionpoli die als onafhankelijk dienstverlener op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vermeld.

✓ Door een volledig beeld te krijgen van actuele en relevante (arbeids)medische beperkingen over uw belastbaarheid, re-integratievoortgang en actuele status kunnen de bedrijfsartsen van het Expertise Orgaan een een compleet en accuraat onderzoek uitvoeren. Indien noodzakelijk voor de medische beeldvorming worden medisch specialisten en behandelaars geraadpleegd.

Second opinion via het Expertise Orgaan:

✓ Wij bieden u directe meerwaarde door ons landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke second opinion bedrijfsartsen, waarbij wij specifieke specialismen kunnen bieden (bijvoorbeeld in geval van burnout, toxicologie, revalidatie). De second opinion bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan combineren de ervaring en aanpak van de bedrijfsarts met die van de verzekeringsarts. Zij worden ondersteund door ervaren arbeidsdeskundigen en een landelijke dekkend netwerk van medisch specialisten.

✓ Onze second opinion bedrijfsarts is bij uitstek in staat voor u een onafhankelijke  second opinion te verzorgen over de beperkingen en kansen op re-integratie in lijn met de te verwachten eisen van UWV, de werkgever of verzekeraar.

✓ Bent u werkgever, dan kunnen wij voor u de bedrijfsarts second opinion werknemer verplichting invullen als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau.

WEES ZEKER

✓ Om te controleren of de Second Opinion onafhankelijk is  ingericht door uw werkgever via het arboportaal van het ministerie:

De ondernemingsraad van uw werkgever heeft instemmingsrecht of uw werkgever voldoet aan de invulling van de second opinion verplichting door onafhankelijke niet partijgebonden bedrijfsartsen in de zin van de nieuwe Arbowet. Het Expertise Orgaan voldoet aan de voorwaarden die onder andere vakbonden stellen aan deze voorwaarde en acceptabel is voor werkgevers en is daarom opgenomen op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wilt u daarom geen risico lopen en uzelf de geruststelling geven dat u echt een onafhankelijk oordeel van een onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsarts mag inzetten, dan kunt u dit bij uw ondernemingsraad nagaan of wij kunnen dit voor u doen. Uw werkgever kan namelijk kosteloos bij ons een basisovereenkomst afsluiten.

✓ Om te controleren aan de hand van dit stroomschema:

U, de ondernemingsraad of uw werkgever kunnen dat makkelijk controleren aan de hand van dit stroomschema. Als werknemer heeft u de garantie dat ons oordeel onafhankelijk en onpartijdig is, waarbij wij altijd het gezamenlijk doel en belang nastreven van zowel werkgever als werknemer vanuit het oogpunt van de Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter. Wij werken alleen met ervaren bedrijfsartsen die snel de ‘angel’ uit het probleem halen en uw re-integratie weer vlot kunnen trekken en terug op koers.

Bent u zelf werkgever, dan kunt u als werkgever kosteloos voldoen aan de nieuwe Arbowet door de second opinion verplichting door de Expertise Orgaan uit te laten voeren als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau. U vergroot daarmee de kans dat de ondernemingsraad instemt met de invulling van de second opinion verplichting door een onafhankelijk expertisebureau met landelijk dekking zoals de Expertise Orgaan BV.

Onlangs werd dit bevestigd in een door het FNV gepubliceerd kritisch artikel, wat recent is verschenen in het OR Magazine.  Niets voor niets is de Landelijke second opinion poli inmiddels opgenomen op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke leverancier van de second opinion verplichting.

Wilt u meer weten over tweede opinie business doctor? 

Wilt u een second opinion door een van onze onafhankelijke bedrijfsartsen laten verzorgen? Neem dan direct contact met ons op uw vragen inzake de second opinion UWV arts, bedrijfsarts of verzekeringsarts UWV.