BEZWAAR EN BEROEP UWV

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise bij bezwaar en beroep tegen het UWV

Wilt u een second opinion aanvragen uwv?  Lees dan hier wat u kunt verwachten:

✓ Extern en onafhankelijk expertiseonderzoek door verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen kan in veel gevallen de basis vormen voor een succesvolle WIA-aanvraag, bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen het UWV of voor werkgevers die bijvoorbeeld de aanvraag van een herbeoordeling in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de WGA willen laten (her) beoordelen. Het Expertise Orgaan verzorgt voor u een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig of arbeidsdeskundig expertiseonderzoek in de vorm van een second opinion of contra-expertise. Met onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige expertise staat u sterker in uw bezwaar- en/of beroepszaak tegen het UWV zo blijkt uit extern wetenschappelijk onderzoek. U heeft bijna 55% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

✓ Laat het onderzoek van het UWV direct toetsen door een onafhankelijke second opinion UWV arts door onze onafhankelijke experts.

✓ Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische en arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het UWV. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

HOE WERKT EEN VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE EXPERTISE

Wat wordt onderzocht en hoe kunt u een UWV second opinion aanvragen? UWV second opinion door onze onafhankelijke bedrijfs- of verzekeringsarts vrijblijvend aanvragen via deze website. Hiermee onderbouwt u optimaal uw correcte claim op de sociale verzekeringen van het UWV.  Het resultaat levert een objectieve arbeidsmedische en arbeidsdeskundige beoordeling op die toegevoegde waarde levert in een eventuele juridische procedure.

Indien nodig wordt een onderzoek door de second opinion bedrijfsarts uwv, bedrijfs,- en/of verzekeringsarts van de Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Deze UWV arts second opinion zal een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Veelal kan echter op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht.

Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze juridisch geschoolde trajectregisseurs, die vervolgens het arbeidsmedische dossier opvraagt en completeert. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De onderzoeksresultaten van de second opinion bedrijfsarts UWV verwerken wij in een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank. …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten. ……………………………………………………………………………………….

In samenwerking met onze eigen juristen en/of externe juristen/advocaten zorgen wij voor uw optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV. ………………………………………………………………………….

Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde partij door het UWV en is gemachtigd het dossier van het UWV op te vragen. …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

Bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV vallen onder het bestuursrecht en u heeft daarom geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig door een advocaat.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een UWV arts second opinion , second opinion of de procedure daartoe? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion UWV arts, bedrijfsarts of verzekeringsarts UWV.