Werkgever

Second Opinion bedrijfsarts

Verzorg de second opinion bedrijfsarts verplichting via het Expertise Orgaan – met instemming van de OR – door deze onafhankelijk en onpartijdig in te richten. Sluit een kosteloze basisovereenkomst met ons af.

Begeleiding WIA-aanvraag Werknemer

De WIA-aanvraag van een arbeidsongeschikte medewerker kan voor u een tijdrovend traject zijn, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan regels en deadlines.

Bezwaar Loonsanctie

Het UWV heeft uw bedrijf een loonsanctie opgelegd wat uw bedrijf fors schaadt. Een rekenvoorbeeld van de kosten hebben wij voor u uitgewerkt. Schakel ons in om uw schade te beperken!

Vooronderzoek IVA-claim

U heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van uw werknemer. U heeft tevens 2 jaar loon doorbetaald bij ziekte, en zelfs nu nog draagt u daarvan de nadelige gevolgen als eigenrisicodrager.

Bekorting Loonsanctie

Ongeacht of u al besloten heeft bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie, kunt u een bekortingsverzoek indienen bij het UWV om zo de schade voor uw organisatie te beperken.

Arbeidsmedisch onderzoek (WvP)

Arbeidsgeneeskundige diagnostiek door bedrijfs- of verzekeringsarts o.b.v. informatie klinisch specialisten met gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies t.b.v. herstel en re-integratie (inclusief FML)

Consultatierecht Bedrijfsarts

Vul kosteloos het wettelijk verplichte consultatierecht bedrijfsarts voor uw medewerkers in via het Expertise Orgaan, een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau wat dit voor u uit kan voeren.

Basisovereenkomst second opinion

U kunt sinds 1 januari 2018 de basisovereenkomst second opinion bedrijfsarts zonder kosten afsluiten via onze website en u betaalt alleen voor daadwerkelijk ingezette second opinions of specifieke interventies.