picture8

WERKNEMERS CONSULTATIERECHT

Het Expertise Orgaan, Sociaal Verhaal en landelijke verenigingen actief op het gebied van werknemersvertegenwoordigingen lanceren een landelijk dekkende oplossing waarmee werkgevers sinds 1 juli 2017 kosteloos kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe Arbowet. Een van de grootste veranderingen is dat werknemers recht hebben op een algemeen consultatierecht met een bedrijfsarts. Dit houdt in dat u de bedrijfsarts kunt raadplegen over gezondheidskwesties en arbeidsomstandigheden, zelfs nog voordat u ziek bent. Uw werkgever moet in dit verband zorgen voor een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts. De wetgever stelt namelijk dat:

Iedere werknemer bekend moet zijn met het consultatierecht. Het consultatierecht niet afhankelijk mag zijn van de toestemming van de werkgever. De werkgever niet over het consult geïnformeerd mag worden. De aanleiding en de uitkomst van het consult niet herleidbaar mogen zijn tot de werknemer. Er geen onnodige drempels mogen zijn wat betreft plaats en tijdstip. Wij adviseren daarom werkgevers een paragraaf in het personeelshandboek op te nemen over dit recht, dan wel werknemers hierover op een andere manier te informeren.

Voorwarden & Kosten

✓ Wij kunnen binnen 5 werkdagen een consultatiegesprek voor u inplannen op een van onze spreekuren en het consultatiegesprek verzorgen, mits uw werkgever een basisovereenkomst met ons afsluit. Die kunt u hier afsluiten.

✓ Een consult/spreekuur is voor u kosteloos als uw werkgever een gratis basisovereenkomst met ons heeft afgesloten. Tevens beschikken wij over een uniek (beveiligde) video intake (inclusief FML), waardoor wij heldere en lage tarieven kunnen bieden.

Wilt u meer weten over het consultatierecht bedrijfsarts, neem dan direct contact met ons op.

HOE WERKT DIT?

Het Expertise Orgaan werkt veilig, snel en betrouwbaar, voldoet volledig aan de Wbp en is een erkend gemachtigde van het UWV.

Eenvoudige dienstverlening door Het Expertise Orgaan in 3 stappen.

✓ STAP 1

Uw werkgever ondertekent online een gratis basisovereenkomst met Het Expertise Orgaan BV voor de invulling van het consultatierecht (en/of de second opinion verplichting). Het Expertise Orgaan beschikt over tientallen bedrijfsartsen over het hele land als onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau en kan grote werkgevers landelijk bedienen via een dekkend netwerk aan spreekuurlocaties.

✓ STAP 2

Door ondertekening van de gratis basisovereenkomst met Het Expertise Orgaan BV (als onafhankelijke arbeidsmedisch expertisebureau) conformeert u zich mede aan een klachtenreglement welke aanvaardbaar is voor de werknemersvertegenwoordiging en voldoet u met ingang van 1 juli 2017 volledig aan de gewijzigde Arbowet.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✓ STAP 3

U ontvangt na ondertekening van het contract een login tot een beveiligd verwijzingsportaal waarin u alle verwijzingen naar Het Expertise Orgaan kunt inzien en monitoren. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VOORDELEN WERKNEMER

✓ Binnen 5 werkdagen een consult en binnen 10 werkdagen een rapportage.

✓ Het consultatierecht is voor u als medewerker kosteloos en kan in beginsel rekenen op instemming van de ondernemingsraad.

✓ Door uw werkgever een contract te laten sluiten met ons als onafhankelijke arbeidsmedisch expertisebureau wordt bijgedragen aan een optimale en effectieve re-integratie conform de vernieuwde Arbowet.

✓ Snelle doorlooptijden en maximale aandacht voor uw re-integratie.

✓ Verzekering van continu hoge kwaliteit, kostbewaking en doorlooptijden.