Deskundig in arbeidsongeschiktheid

Tot wel 50% meer kans van slagen in bezwaar- en beroepszaken arbeidsongeschiktheid door onafhankelijke contra-expertise!

Het Expertise Orgaan

Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.

scales

Onpartijdig & Onafhankelijk

Onze volstrekt onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen van Het Expertise Orgaan zijn ongebonden in hun oordeel. Het Expertise Orgaan is niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV. Onze volstrekt onafhankelijke positie is de voornaamste reden dat onze verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen worden ingezet voor second opinion of contra-expertise onderzoeken bij verschil van inzicht over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt hiernaast de Landelijke Second Opinion Poli, die het recht op onafhankelijke second opinions door zelfstandige bedrijfsartsen landelijk uitvoert. Zij staan vermeld op het arboportaal, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor:

 

Waarom?

Het Expertise Orgaan is opgericht door de Stichting Rechtspositie Arbeidsongeschikten (SAR) die zich inzet voor verbetering van de rechtspositie van arbeidsongeschikten door de toegang tot onafhankelijke contra-expertise te vergroten. Dat is hard nodig want er is sprake van een grote rechtsongelijkheid in Nederland op dit punt.

De stichting SAR is door betrokken verzekeringsartsen opgezet en subsidieert elk jaar 10 contra-expertises voor schrijnende gevallen aan wie onterecht hun arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontzegd.    

Gratis kansanalyse aanvragen?

Gratis beoordeling van de redelijke kans van slagen door een onafhankelijk verzekeringsarts.

Onze diensten

Er zijn verschillende manieren waarop we je kunnen helpen bij geschillen met het UWV. Hieronder een greep uit alle diensten.

success-gratis-kansanalyse-expertise-orgaan

Gratis kansanalyse bezwaar en beroep UWV

Gratis beoordeling van de redelijke kans van slagen door onafhankelijke verzekeringsarts

Gratis screening afgewezen AOV-claim

Gratis screening van uw AOV-dossier op haalbaarheid van een mogelijke claim.

Ondersteuning advocaten in juridische zaken UWV & AOV

Wij staan advocaten bij met de juiste arbeidsmedische expertise.

handshake

Second opinion bij UWV-beoordeling

De second opinion gaat in op de medische kant van de UWV-beoordeling.

Onze sterke punten

Het Expertise Orgaan is gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige oordeelsvorming bij arbeidsongeschiktheid. Wij bieden dienstverlening aan voor particulieren en  zakelijke partners zoals advocatenkantoren en assurantietussenpersonen AOV. Een aantal voorbeelden wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij werken treft u hieronder aan:

Snelheid

In de regel kunnen wij u binnen 5 werkdagen inplannen voor een intakegesprek. Wij streven om u binnen 30 dagen te voorzien van de gevraagde verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische of arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in de vorm van een kristalheldere en goed gemotiveerde rapportage. Spoedaanvragen zijn mogelijk in overleg.

Deskundig

Het Expertise Orgaan werkt uitsluitend met BIG of SRA geregistreerde en gecertificeerde verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen.

Betrouwbaar

Het Expertise Orgaan hecht zeer aan de vakkundigheid van onze professionals, de kwaliteit van onze dienstverlening en onberispelijke handelswijze. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise en/of second opinions wordt volgens de actuele kwaliteitsnormen en protocollen opgesteld. Deze zijn onder andere vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse Vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), 

De Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

JUSTICE STATUE