Voor Particulieren

De gespecialiseerde verzekeringsartsen van het Expertiseorgaan leveren second opinions UWV  – in bezwaar of beroep  – tegen UWV besluiten aangaande arbeidsongeschiktheid. Voorts verzorgen wij second opinions AOV en verzekeringsgeneeskundige contra-expertise. Wij lossen daarmee problemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid op.

Voor Werkgevers

Voor werkgevers bieden wij een nationaal dekkend netwerk van onafhankelijke bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, waarmee u aan de ‘second opinion’-verplichting voldoet. Wij staan werkgevers ook breder bij, bijvoorbeeld bij UWV procedures, om problemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te lossen met verzekeringsgeneeskundige contra-expertise en second opinions.

Voor onze zakelijke Partners

Onze zakelijke partners ontzorgen wij met onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise, second opinions door bedrijfs- en verzekeringsartsen en contra-expertises. Hiermee helpen wij onze zakelijke partners bij het oplossen van problemen voor hun cliënten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en letselschade.

Organisatie

Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.

Onpartijdig & Onafhankelijk

De verzekeringsartsen van Het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel. Wij zijn niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV. Onze volstrekt onafhankelijke positie is vaak de voornaamste reden dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion of contra-expertise als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt De Landelijke Second Opinion Poli, die het recht op onafhankelijke second opinions door zelfstandige bedrijfsartsen landelijk uitvoert. Zij staan vermeld op het arboportaal, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Snelheid

In de regel kunnen wij u binnen 5 werkdagen inplannen voor een intakegesprek. Wij streven om u binnen 30-45 dagen te voorzien van de gevraagde verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in de vorm van een kristalheldere rapportage.

Deskundig

Het Expertise Orgaan werkt uitsluitend met BIG geregistreerde en gecertificeerde arbeidsmedische deskundigen, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

Wat doen wij?

Het Expertise Orgaan wordt door werknemers (particulieren), werkgevers en zakelijke partners ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidskwesties en/of ondersteuning bij het begeleiden bij geschillen en/of procedures over arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij denken aan geschillen en/of juridische procedures met het UWV, SVB, Gemeenten of uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Via ons landelijk dekkende netwerk aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verzorgen wij op onafhankelijke en onpartijdige wijze contra-expertises en second opinions op verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundige terrein.

Arbeidsmedische expertise

Het Expertiseorgaan introduceerde de term arbeidsmedische expertise om helderheid te scheppen, welke medische expertise (bedrijfsarts of verzekeringsarts) vereist is om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan gebruikt deze term om een aantal aanverwante arbeidsgerelateerde medisch specialistische werkgebieden met een enkel begrip te duiden

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor particuliere cliënten, advocatenkantoren, werkgevers, verzuimintermediairs, arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Betrouwbaar

Het Expertise Orgaan hecht zeer aan de vakkundigheid van onze professionals, de kwaliteit van onze dienstverlening en onberispelijke handelswijze. Onze verzekeringsgeneeskundige expertises en second opinions worden volgens de actuele kwaliteitsnormen en protocollen opgesteld. Deze zijn onder andere vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse Vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), De Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Het Expertise Orgaan is gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige oordeelsvorming. Wij bieden dienstverlening aan voor particulieren (werknemers), werkgevers en zakelijke partners. Een aantal voorbeelden wat wij kunnen betekenen treft u hieronder aan: