Onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij geschillen over arbeidsongeschiktheid

"Tot wel 50% meer kans van slagen in bezwaar- en beroepszaken door inzet
van onafhankelijke contra-expertise"

VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE EXPERTISE BIJ BEZWAAR EN BEROEP ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Publiek (UWV & SVB) en Privaat (AOV-verzekering)

De slagingskans van uw claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering stijgt met wel 56% indien u de inzet van onafhankelijke contra-expertise inzet in een juridische procedure combineert met de inzet van gespecialiseerde advocaten!

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschiktheid (UWV, SVB, AOV en WMO)

 Gezaghebbende contra-expertise en second opinions door onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen

Volledige financiering mogelijk via uw rechtsbijstandverzekering.  Bij uw AOV heeft u recht op een second opinion op grond van brancheafspraken. In veel gevallen betaalt uw AOV verzekeraar deze kosten!

Oefen uw second opinion recht uit op grond van uw AOV-Polis via contra-expertise door onafhankelijke verzekeringsarts of laat uw afgewezen AOV claim screenen

HET EXPERTISE ORGAAN

Het Expertise Orgaan is een landelijk opererende organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen, een moderne gedigitaliseerde efficiënte bedrijfsvoering en deskundige professionals.

scales

Onpartijdig & Onafhankelijk

Onze volstrekt onafhankelijke verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van Het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeel. Wij zijn niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV. Onze volstrekt onafhankelijke positie is de voornaamste reden dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion of contra-expertise als er verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt De Landelijke Second Opinion Poli, die het recht op onafhankelijke second opinions door zelfstandige bedrijfsartsen landelijk uitvoert. Zij staan vermeld op het arboportaal, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

Voor wie werken wij?

Wij werken in opdracht voor 

Het Expertise Orgaan ondersteunt De Landelijke Second Opinion Poli, die het recht op onafhankelijke second opinions door zelfstandige bedrijfsartsen landelijk uitvoert dat onze verzekerings- en bedrijfsartsen alsmede arbeidsdeskundigen. Zij staan vermeld op het arboportaal, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

ONS PROCES

Indien u besluit van onze expertise gebruik te willen maken en u vraagt zich af “hoe werkt een second opinion”, dan is het belangrijk te weten hoe de procedure verloopt. We hebben het voor je op een rijtje gezet en de procedure in vier stappen uitgelegd:

STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een contra-expertise of second opinion te verzorgen

STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u een spreekuur inplannen bij de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige waarna wij contact met u opnemen voor de planning

Meer informatie over hoe uw verzoek om een second opinion of contra-expertise werkt.

WAT DOEN WIJ?

Het Expertise Orgaan wordt door werknemers (particulieren) en zakelijke partners ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidskwesties en/of ondersteuning bij het begeleiden bij geschillen en/of procedures over arbeidsongeschiktheid. U kunt daarbij denken aan geschillen en/of juridische procedures met het UWV, SVB, Gemeenten of uw particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (AOV).

Via ons landelijk dekkende netwerk aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen verzorgen wij op onafhankelijke en onpartijdige wijze contra-expertises en second opinions op verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig terrein.

Voor Particulieren

Gespecialiseerde verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het Expertise Orgaan leveren u second opinions – in bezwaar of beroep – tegen besluiten aangaande arbeidsongeschiktheid (UWV, AOV, SVB). Wij lossen daarmee problemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid op nu wij ook samenwerken met gespecialiseerde advocaten. Wij screenen gratis uw UWV-dossier op kansen voor bezwaar- en beroep indien u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering!

Voor onze zakelijke Partners

Onze zakelijke partners ontzorgen wij met onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise, second opinions door bedrijfs- en verzekeringsartsen en contra-expertises. Hiermee helpen wij onze zakelijke partners bij het oplossen van problemen voor hun cliënten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en letselschade.

ONZE STERKE PUNTEN

Het Expertise Orgaan is gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige oordeelsvorming. Wij bieden dienstverlening aan voor particulieren (werknemers), zakelijke partners. Een aantal voorbeelden wat wij kunnen betekenen treft u hieronder aan:

ARBEIDSMEDISCHE EXPERTISE

Het Expertiseorgaan introduceerde de term arbeidsmedische expertise om helderheid te scheppen, welke medische expertise (verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of bijvoorbeeld psychiatrisch) vereist is om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid of bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden . Het Expertise Orgaan gebruikt deze term om een aantal aanverwante arbeidsgerelateerde medisch specialistische werkgebieden met een enkel begrip te duiden.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

✓ Snelheid

In de regel kunnen wij u binnen 5 werkdagen inplannen voor een intakegesprek. Wij streven om u binnen 30-45 dagen te voorzien van de gevraagde verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige contra-expertise of second opinion in de vorm van een kristalheldere en goed gemotiveerde rapportage.

✓ Deskundig

Het Expertise Orgaan werkt uitsluitend met BIG geregistreerde en gecertificeerde arbeidsmedische deskundigen, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en psychiaters.

✓ Betrouwbaar

JUSTICE STATUE

Het Expertise Orgaan hecht zeer aan de vakkundigheid van onze professionals, de kwaliteit van onze dienstverlening en onberispelijke handelswijze. Onze verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises en second opinions worden volgens de actuele kwaliteitsnormen en protocollen opgesteld. Deze zijn onder andere vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse Vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), De Nederlandse vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).