ARBODIENSTEN & VERZUIMVERZEKERAARS

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Eén van de meest opvallende wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere onafhankelijke bedrijfsarts te raadplegen, indien hij gerede twijfels heeft aan het advies van de bedrijfsarts.

Elke arbodienst kan daarom gratis een aansluitovereenkomst met ons afsluiten via partner www.secondopinionpoli.nl en heeft recht op toegang tot de speciale doorverwijsportal. Aan de overeenkomst is een klachtenreglement en een werkprotocol opgenomen wat conform het Arbobesluit is opgesteld. Wat wij in de praktijk veel zien is dat organisaties twee opties aanbieden (een gekozen door de arbodienst zelf, en een gekozen door de werknemersvertegenwoordiging), zodat de werknemer keuzevrijheid heeft waar zijn second opinion aan te vragen.

Onafhankelijk en onpartijdig

Onze volstrekt onafhankelijke positie is de voornaamste reden dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion of contra-expertise als er een verschil van inzicht bestaat over de (juiste) mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsartsen van het Expertise Orgaan zijn volstrekt onpartijdig en onafhankelijk in hun oordeelsvorming. Wij zien niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV.

Het Expertise Orgaan ondersteunt daarbij De Landelijke Second Opinion Poli, die het recht op onafhankelijke second opinions door zelfstandige bedrijfsartsen landelijk uitvoert. Zij staan vermeld op het arboportaal, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onafhankelijke organisatie en worden daarbij ondersteund door het FNV.

ANDERE DIENSTEN DIE WIJ BIEDEN

Wilt u met ons verder praten over verzekeringsgeneeskundige & arbeidsdeskundige expertise? Neem dan snel contact met ons op:

Contra-expertise in Bezwaar- of beroep procedures UWV

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige argumentatie in bezwaar- of beroep

Second opinion verzekeringsarts

Wilt u meer weten of een samenwerking met het Expertise-orgaan bespreken?

Neemt u dan telefonisch contact met ons via +31853031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.