Hoe werkt de FML?

Hoe werkt de FML?

De FML wordt opgesteld na een grondig medisch onderzoek van de persoon die een arbeidsongeschiktheidsclaim indient. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de verzekeringsarts de gezondheidstoestand van de persoon en stelt vast welke taken de persoon nog kan uitvoeren ondanks zijn of haar gezondheidsproblemen.

De FML bevat gedetailleerde informatie over verschillende aspecten van het functioneren van een persoon. Deze aspecten zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  1. Fysieke capaciteiten: Dit omvat taken die een fysieke inspanning vereisen, zoals tillen, dragen, zitten, staan en lopen. Voor elke taak wordt beoordeeld in welke mate de persoon deze kan uitvoeren.
  2. Mentale capaciteiten: Dit omvat taken die mentale inspanning vereisen, zoals concentratie, omgaan met stress en omgaan met veranderingen. Voor elke taak wordt beoordeeld in welke mate de persoon deze kan uitvoeren.
  3. Sociale capaciteiten: Dit omvat taken die sociale interactie vereisen, zoals omgaan met collega’s en omgaan met conflicten. Voor elke taak wordt beoordeeld in welke mate de persoon deze kan uitvoeren.

Voor elk van deze aspecten wordt een beoordeling gegeven op een schaal die varieert van ‘geen beperkingen’ tot ‘ernstige beperkingen’. Deze beoordeling geeft een indicatie van de mate waarin de persoon in staat is om de betreffende taak uit te voeren.

Deel:

More Posts

Hoe bereken je het maatmanloon?

Het maatmanloon is een cruciaal concept in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. Het maatmanloon vertegenwoordigt het loon dat je verdiende voordat

Meer Vragen?