In de wereld van UWV-arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen is het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) essentieel voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit complexe systeem, beheerd door het UWV en alleen toegankelijk voor haar medewerkers, assisteert bij het identificeren van passende functies voor een individu, gebaseerd op de functionele mogelijkheden en beperkingen die zijn vastgelegd in de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) door de verzekeringsarts.

Voor advocaten die cliënten vertegenwoordigen in zaken gerelateerd aan arbeidsongeschiktheidsclaims tijdens UWV bezwaar- en beroepsprocedures, is het cruciaal om de werking van het CBBS te begrijpen en hoe dit de uitkomsten van het vast te stellen arbeidsongeschiktheidspercentage kan beïnvloeden. Dit artikel zal vijf belangrijke aspecten van het CBBS-systeem belichten en hun relevantie voor de juridische praktijk in UWV bezwaar- en beroepszaken bespreken.

I. Functionaliteiten van het CBBS

Het CBBS wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV ingezet bij WGA/Ziektewet/WAZ/Wajong-claimbeoordelingen. Het systeem analyseert de FML en koppelt deze aan een database van functieprofielen binnen het CBBS om te bepalen welke functies iemand kan vervullen, rekening houdend met zijn of haar beperkingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige bepaalt welke functies passend zijn bij een claimbeoordeling om het verlies aan verdienvermogen vast te stellen, wat direct invloed heeft op het door de arbeidsdeskundige bepaalde arbeidsongeschiktheidspercentage. Het wegvallen van één of meerdere door de arbeidsdeskundige aangewezen functies tijdens bezwaar- en beroepszaken kan een doorslaggevend verschil maken en het arbeidsongeschiktheidspercentage significant beïnvloeden.

II. Databank van functies in het CBBS

Elke functieomschrijving in de databank van het CBBS bevat gedetailleerde informatie over verschillende aspecten van de functie, waaronder de werkomgeving, de taken die moeten worden uitgevoerd, de werkuren, de vereiste opleidingen en werkervaring, en de fysieke belasting die met het werk gepaard gaat.

Het is voor advocaten die cliënten bijstaan in zaken gerelateerd aan arbeidsongeschiktheidsclaims essentieel om de werking van deze database te doorgronden. Dit maakt het mogelijk om de geschiktheid van door het CBBS aanbevolen functies voor hun cliënten te evalueren en indien nodig aan te vechten. Het geschikte middel hiervoor is het handboek Basisinformatie CBBS waarvan de laatste versie (6.0) met ingang van 8 maart 2024 gebruikt kan worden. De laatste versie wordt altijd gepubliceerd op de website van het UWV.

III. Automatisering en efficiëntie

Het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) vervult een essentiële rol bij het automatiseren van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Met dit systeem is het voor arbeidsdeskundigen niet nodig om handmatig alle functies door te nemen, wat een langdurig en ingewikkeld proces kan zijn. Het CBBS analyseert de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en koppelt deze aan de functieprofielen in de uitgebreide database van beschikbare functies, wat leidt tot een snellere en meer efficiënte verwerking van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door het UWV.

IV. Koppeling met andere systemen

Het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) is niet alleen een op zichzelf staand systeem, maar het is ook geïntegreerd met andere systemen om een integrale beoordeling van arbeidsongeschiktheid mogelijk te maken. Een van deze systemen is de UWV-polis administratie, die uitgebreide informatie bevat over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen in Nederland.

Deze integratie stelt het CBBS in staat om gegevens uit de UWV-polis administratie te halen en deze te gebruiken in zijn beoordelingsproces. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over het loon van een persoon, hun werkgeschiedenis, en hun huidige en vroegere arbeidsverhoudingen. Deze informatie is van cruciaal belang voor het nauwkeurig beoordelen van arbeidsongeschiktheid en het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

V. Niet-discriminerende maatregelen

Het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) past strikte, niet-discriminerende richtlijnen toe in zijn evaluatieproces. Het systeem is ontworpen om uitsluitend essentiële gegevens te gebruiken voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, om discriminatie uit te sluiten.

Dit houdt in dat persoonlijke informatie zoals naam en geslacht enkel dient voor het vaststellen van de identiteit van de geëvalueerde persoon. Deze informatie wordt niet meegenomen in het evaluatieproces zelf, wat inhoudt dat de beoordelingen volledig zijn gebaseerd op de functionele capaciteiten en beperkingen van de persoon, zoals bepaald in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) vastgesteld door de UWV verzekeringsarts.


In de complexe wereld van de (her) beoordeling van arbeidsongeschiktheidsclaims in bezwaar- en beroepszaken UWV kan het navigeren door systemen zoals het CBBS een uitdaging zijn. Gelukkig is er ondersteuning beschikbaar in bezwaar- en beroepszaken UWV door onze onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige experts in de vorm van second opinion of contra-expertise. Het Expertise Orgaan is er om te helpen en biedt waardevolle ondersteuning aan advocaten die zich bezighouden met arbeidsongeschiktheidszaken. Of u nu vragen heeft over de werking van het CBBS, hulp nodig heeft bij het interpreteren van de resultaten, of gewoon op zoek bent naar advies, het Expertise Orgaan is beschikbaar om te helpen. Neem gerust contact op voor ondersteuning.