Contra-expertise voor UWV procedures door onafhankelijke verzekeringsarts

  • Tot 56% meer kans op succesvol bezwaar- en beroep
  • Deskundige onafhankelijke artsen
  • Snelle doorlooptijden
  • Gedekt door uw rechtsbijstandsverzekering

Onze verzekeringsgeneeskundige expertise

De slagingskans van uw claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV stijgt met 56% indien u onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise inzet in een juridische bezwaar of beroepsprocedure!

✓ Verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschiktheid UWV

✓ Gezaghebbende onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertises en second opinions

✓ Financiering mogelijk via dekking van uw rechtsbijstandverzekering

JUSTICE STATUE

Second opinion UWV

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling UWV van uw arbeidsongeschiktheid en een second opinion wensen in de vorm van onafhankelijke arbeidsmedische expertiserapportage. Dit wordt ook wel een verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise genoemd.

De second opinion gaat verzekeringsgeneeskundig op de UWV-beoordeling en is een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek. De second opinion vormt de basis voor een succesvolle WIA-aanvraag, Ziektewet, IVA, WAO, WAZO bezwaar- en/of beroepszaak of herzieningsverzoek tegen het UWV. Het is een bewezen effectief middel om uw recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering te claimen en wordt vaak en succesvol ingezet ter ondersteuning van een juridische procedure tegen het UWV.

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt effectiviteit van een second opinion in bezwaar- en/of beroepzaken. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter.

ONS PROCES

Indien u besluit van onze expertise gebruik te willen maken en u vraagt zich af “hoe werkt een second opinion”, dan is het belangrijk te weten hoe de procedure verloopt. We hebben het voor je op een rijtje gezet en de procedure in vier stappen uitgelegd:

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een second opinion te verzorgen.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u een spreekuur inplannen bij de verzekeringsarts

Meer informatie over hoe uw verzoek om een second opinion of contra-expertise werkt.

FAQ Contra-expertise UWV

Als u het niet eens bent met de beoordeling van de UWV verzekeringsarts, kan contra-expertise van het Expertise Orgaan een uitkomst bieden. Het selecteren van een onafhankelijke verzekeringsarts voor een contra-expertise is een zorgvuldig proces en het is essentieel dat deze arts ervaring heeft met uw medische situatie en geen relaties heeft met uw verzekeraar. Een onafhankelijke contra-expertise van het Expertise Orgaan zal immers in veel gevallen leiden tot een andere beoordeling, wat uw recht op een uitkering in positieve mate kan beïnvloeden.

In sommige gevallen kan de visie van de verzekeringsarts van het UWV in grote mate verschillen van die van uw behandelende arts of specialist. Een contra-expertise van het Expertise Orgaan kan dan nuttig zijn om een nieuwe, onafhankelijke beoordeling van uw gezondheidstoestand te krijgen. Als de contra-expertise van het Expertise Orgaan tot een andere conclusie komt, kan dit gebruikt worden om een herbeoordeling van uw status aan te vragen bij het UWV of kan dit overlegd worden in een bezwaar- of beroepsprocedure UWV.

Als u twijfels heeft over de onafhankelijkheid van de UWV-arts kan een gezaghebbende contra-expertise door een onafhankelijke arts nuttig zijn zoals die van het Expertise Orgaan. Onze onafhankelijk verzekeringsgeneeskundigen hebben geen banden met het UWV of AOV verzekeringsbedrijf. Bij een contra-expertise van het Expertise Orgaan wordt een tweede mening gegeven over uw gezondheidstoestand en de invloed daarop op uw arbeidsongeschiktheid. Deze beoordeling kan leiden tot een andere zienswijze dan die van uw verzekeringsarts, wat invloed kan hebben op uw recht op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) of uitkeringen.