Kosten Second opinion verzekeringsarts (UWV, SVB, AOV of WMO)

Particuliere opdrachtgevers

Voor particulieren gelden de volgende mogelijkheden om de kosten van een second opinion of contra-expertise (het contra- expertiseonderzoek) door een onafhankelijke verzekeringsarts, psychiater of arbeidsdeskundige te betalen (of vergoed te krijgen). Wij kunnen daar desgewenst in overleg met u nader onderzoek naar doen. Voor particulieren in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij een gratis kansanalyse uitvoeren om uw kansen op een succesvol bezwaar of beroep in geschillen met het UWV te onderzoeken of in een geschil met uw AOV-verzekeraar over uw AOV-claim.

  1. Via uw rechtsbijstandverzekering. U heeft recht op vrije advocaatkeuze indien werk en inkomen is meeverzekerd op de polis van uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij twijfel kunt u ons kosteloos inschakelen om dit te verifiëren bij uw verzekeraar.
  2. De kosten worden vergoed door het UWV na een succesvol bezwaar- en beroep, rechtsbijstandverzekeraar of uw werkgever.
  3. In geval van een beroep op de second opinion regeling van AOV-verzekeraars worden de kosten door de AOV-verzekeraar gedragen.
  4. Heeft u zelf geen directe betalingsmogelijkhedenineens , dan kunnen wij in bijzondere gevallen een betaling in maximaal 3 termijnen afspreken.
  5. Alleen in specifieke kansrijke gevallen kunnen de kosten voor een arbeidsmedische expertise ter ondersteuning van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV of uw Gemeente via een beroep op de bijzondere bijstand bij uw Gemeente worden gedeclareerd. Wij starten dan pas na de toekenning van de bijzondere bijstand door de gemeente.
  6. Bij bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV geldt bovendien dat indien uw procedure in het geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard u recht heeft op proceskostenvergoeding door het UWV van de met het bezwaar of beroep gemoeide kosten, zowel voor de juridische kosten als ook de kosten van de arbeidsmedische expertise.

Zakelijke opdrachtgevers

  1. Voor onze zakelijke partners zoals advocatenkantoren, assurantietussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen hanteren wij speciale raamwerktarieven indien mantelcontracten worden afgesloten met Het Expertise Orgaan. Interesse in een preferente positie? Neem dan direct contact met ons op!
  2. Bent u werkgever, dan brengen wij u de expertisekosten rechtstreeks bij u in rekening.

Arbeidsdeskundigen

165€ per uur

IVA Claim vooronderzoek

950€ per dagdeel

Psychiaters

235 € per uur

Verzekeringsartsen

235 € per uur

Gespecialiseerde advocaten Arbeidsongeschiktheid

Vanaf € 235 per uur

Kansanalyse bezwaar en beroep

€ 595 (vanaf). Indien in bezit van rechtsbijstandsverzekering kan dit onderzoek zonder kosten worden verricht