Vervroegd IVA aanvragen bij UWV als werkgever

De WIA kent de mogelijkheid om op een eerder moment bij het UWV keuring aan te vragen voor personen die zich in een stabiele situatie van duurzame arbeidsongeschiktheid verkeren en vermoedelijk eerder in aanmerking zullen komen voor een WIA of IVA-uitkering.  De werkgever blijft – ook met deze vervroegde keuringsmogelijkheid – wel verantwoordelijk voor de loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar wanneer de cao-verplichting hoger is dan de IVA uitkering. De vervroegde IVA uitkering mag in mindering worden gebracht op de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Vanaf wanneer kunt u vervroegd IVA aanvragen?

U kunt een vervroegde WIA beoordeling vanaf de derde verzuimweek tot uiterlijk de 68ste verzuimweek aanvragen als werkgever, indien sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van de medewerker.

Van duurzaamheid is enkel en alleen sprake als herstel is uitgesloten en het onwaarschijnlijk is dat de situatie zal verbeteren.

Vanaf wanneer kunt u vervroegd IVA aanvragen?

✓ Door de deskundige onderbouwing, begeleiding en ondersteunende documentatie van de Expertise Orgaan wordt uw verzoek sneller door het UWV geaccepteerd.

✓ Het aanvragen van de vervroegde WIA beoordeling kan voor zowel werkgever als werknemer gunstig zijn. Als de werknemer eerder recht verkrijgt op een IVA uitkering, kan dit tot forse en aanzienlijke besparingen leiden in de toekomst voor u als werkgever. Wij rekenen u dit graag voor.

Neem direct contact met ons op