Gecombineerde psychiatrische & verzekeringsgeneeskundige contra-expertise bij Ziektewet- of WIA

Wat is een gecombineerd onderzoek?

In een gezamenlijk contra-expertise onderzoek beoordelen een psychiater en een verzekeringsarts van het Expertise Orgaan samen de cliënt, waarbij het oordeel wordt afgestemd op de specifieke vraagstelling die van belang is een UWV bezwaar- of beroepsprocedure als er verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Het gecombineerde contra-expertise rapport is compleet, helder en concludent geschreven en draagt bij aan een vergroting van de kans dat het UWV genoodzaakt is haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de client moet herzien.   

Zowel het rapport als de daarbij vastgestelde FML zijn ontwikkeld volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Indien noodzakelijk wordt de rapportage ook van arbeidsdeskundig commentaar voorzien. 

Indien nodig kan aanvullend testonderzoek worden uitgevoerd door de uitvoerend psychiater, waarbij onze expertise zich richt op gespecialiseerd onderzoek naar specifieke psychiatrische klachten (bijvoorbeeld aandacht stoornissen (ADD, ADHD, ASS) persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen.

Wanneer is een gecombineerde contra-expertise door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts zinvol?

Wanneer een objectieve en zorgvuldige beoordeling van medische beperkingen nodig is in geval van UWV bezwaar- of beroepsprocedure (bij WIA, Ziektewet, Wajong), ondersteund door een (FML-lijst) conform CBBS 5 richtlijnen en gebaseerd op wettelijke normen en standaarden. Indien noodzakelijk wordt de rapportage van arbeidsdeskundige expertise voorzien.

Als u snel duidelijkheid wilt over de psychische problemen van een cliënt en inzicht wilt krijgen in behandelmogelijkheden en belastbaarheid voor re-integratie.

In situaties waar snelheid telt: gezamenlijke analyse en rapportage bespaart tijd en het Expertise Orgaan kan de rapportages snel afronden indien het onderliggende dossier beschikbaar is.

Kosten van onderzoek

Vergoeding van de kosten gecombineerde contra-expertise door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts

  • Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft met de aantekening Werk en Inkomen op uw polis worden de kosten bij juridische UWV-procedures door uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoed.
  • Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering dan dient u de kosten zelf te betalen. Wel bestaat recht op vergoeding van de expertisekosten door het UWV indien u de juridische UWV procedure in uw voordeel afsluit en het UWV de proceskosten moet vergoeden.
  • In sommige gevallen betaalt de ex-werkgever voor de kosten van de contra-expertise.
scales

Aanvragen gecombineerd onderzoek psychiater-verzekeringsarts


Om dit onderzoek aan te vragen, kunt u een aanmeldformulier invullen via de website of contact met ons opnemen via e-mail naar [email protected] of telefonisch via 085-3031476. Voor inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de manager van de afdeling verzekeringsgeneeskunde, de heer van Es, via telefoonnummer 085-3031476.

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een kansanalyse te verzorgen.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u de kansanalyse uitwerken op basis van de aangeleverde dossierstukken

Meer informatie hoe uw verzoek om een kansanalyse werkt?

FAQ-vragen gecombineerd contra-expertise onderzoek

Een gecombineerd contra-expertise onderzoek brengt de gezamenlijke expertise van een psychiater en een verzekeringsarts samen om een grondige beoordeling van uw situatie te maken. Dit onderzoek is speciaal ontworpen om te helpen bij bezwaar- of beroepsprocedures bij het UWV, vooral wanneer er meningsverschillen bestaan over uw mate van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psychische belemmeringen of stoornissen (zoals autisme, PTTS).

Tijdens het onderzoek zullen onze deskundigen uw situatie nauwkeurig beoordelen, rekening houdend met de specifieke vragen die relevant zijn voor uw UWV-procedure. Het doel is om een compleet, helder en overtuigend rapport op te stellen dat kan helpen bij het herzien van het primaire oordeel van het UWV over uw arbeidsongeschiktheid.

Onze rapporten zijn opgesteld volgens de geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Ze bieden een objectieve en zorgvuldige evaluatie van uw medische beperkingen, wat de kans vergroot dat het UWV haar oordeel moet herzien in uw voordeel.

indien nodig kan aanvullend testonderzoek worden uitgevoerd door onze ervaren psychiater om een nog grondiger beeld van uw specifieke individuele situatie te krijgen. De verzekeringsarts beoordeelt de psychische bevindingen in FML-termen op de effecten voor uw arbeidsongeschiktheid.

Bij het Expertise Orgaan combineren we hoogwaardige medische expertise met een toegewijde benadering om ervoor te zorgen dat uw zaak de aandacht krijgt die het verdient. Onze focus ligt op het bieden van heldere, overtuigende rapporten die uw belangen effectief behartigen.

Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website of telefonisch en ons team zal u begeleiden bij het proces en uw vragen beantwoorden. We staan klaar om u te helpen bij uw UWV-procedure en uw belangen te verdedigen met onze expertise en toewijding.

Het Expertise Orgaan biedt talrijke voordelen voor wie op zoek is naar een objectieve beoordeling van hun arbeidsongeschiktheidssituatie via een gecombineerd contra-expertise onderzoek:

Onafhankelijkheid: Bij het Expertise Orgaan bent u verzekerd van een volledig onafhankelijke en onpartijdige beoordeling. Wij zijn niet verbonden aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV, waardoor u een objectieve evaluatie van uw medische beperkingen krijgt ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.

Deskundigheid: Ons team bestaat uit ervaren professionals, waaronder verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Zij voeren uw onderzoek uit volgens de meest recente medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden, wat resulteert in een nauwkeurige en betrouwbare beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Heldere rapportage: Onze gecombineerde contra-expertise rapporten zijn compleet, helder en overtuigend geschreven. Dit vergroot de kans dat het UWV haar primaire oordeel over uw arbeidsongeschiktheid moet herzien, waardoor u meer kans maakt op een objectieve en rechtvaardige beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid.

Snelheid: In situaties waar snelheid van belang is, kunnen wij uw rapportages snel afronden, mits het onderliggende dossier op korte termijn beschikbaar is. Dit stelt u in staat om snel stappen te ondernemen in uw bezwaar- of beroepszaak.

Grotere kans op succes: Door het Expertise Orgaan in te schakelen, kunt u uw kans op succes in bezwaar- en beroepszaken arbeidsongeschiktheid aanzienlijk vergroten, met wel tot 50% meer kans op een positieve uitkomst dan zonder overlegging van een gecombineerd contra-expertise rapport.

Vergoeding van kosten: In bepaalde gevallen kunnen de kosten voor de gecombineerde contra-expertise van het Expertise Orgaan worden vergoed. Bijvoorbeeld, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met de polis werk en inkomen of wanneer de juridische UWV-procedure in uw voordeel wordt afgesloten via een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. Ons team staat klaar om u hierover te adviseren en u te helpen bij het verkrijgen van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling die u verdient. Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website.

De resultaten van een gecombineerd contra-expertise onderzoek spelen een cruciale rol in een bezwaar- of beroepsprocedure, en wel om de volgende redenen:

Ondersteuning van het Bezwaar of Beroep: Het rapport van de gecombineerde contra-expertise biedt gedetailleerde en objectieve informatie over de medische situatie van de cliënt, waarmee het oordeel van het UWV of de particulierere AOV-verzekeringsmaatschappij kan worden betwist.

Bewijs van Arbeidsongeschiktheid: Het rapport bevat een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) die de arbeidsongeschiktheid van de cliënt documenteert volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen. Dit kan dienen als bewijs in de procedure of als ondersteuning om het oordeel van de UWV-verzekeringsarts gemotiveerd te betwisten.

Herziening van het Oordeel: Het rapport vergroot de kans dat het UWV haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de cliënt moet herzien in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure, wat kan leiden tot een sneller en gunstiger uitkomst voor de cliënt.

Arbeidsdeskundig Commentaar: Indien nodig wordt de rapportage voorzien van aanvullend arbeidsdeskundig commentaar, wat extra inzicht kan geven in de arbeidsmogelijkheden van de cliënt en kan helpen bij het bepalen van de juiste geobjectiveerde mate van arbeidsongeschiktheid.

Vergoeding van Kosten: Als de juridische UWV-procedure in het voordeel van de cliënt wordt beslist, heeft de cliënt recht op vergoeding van de expertisekosten door het UWV via een veroordeling in de proceskosten. Dit verlicht de financiële last van de procedure voor de cliënt. Als de cliënt in het bezit is van een rechtsbijstandsverzekering met de polis werk en inkomen komen de kosten eveneens voor vergoeding in aanmerking indien tijdig een beroep wordt gedaan op het vrije advocaatkeuze recht van de cliënt.

De resultaten van een gecombineerd contra-expertise onderzoek zijn veelal van onschatbare waarde in een bezwaar- of beroepsprocedure, en kunnen aanzienlijk bijdragen aan een rechtvaardige uitkomst voor de cliënt. Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website.