Gecombineerde psychiatrische & verzekeringsgeneeskundige contra-expertise bij Ziektewet- of WIA

Wat is een gecombineerd onderzoek?

In een gezamenlijk contra-expertise onderzoek beoordelen een psychiater en een verzekeringsarts van het Expertise Orgaan samen de cliënt, waarbij het oordeel wordt afgestemd op de specifieke vraagstelling die van belang is een UWV bezwaar- of beroepsprocedure als er verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Het gecombineerde contra-expertise rapport is compleet, helder en concludent geschreven en draagt bij aan een vergroting van de kans dat het UWV genoodzaakt is haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de client moet herzien.   

Zowel het rapport als de daarbij vastgestelde FML zijn ontwikkeld volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Indien noodzakelijk wordt de rapportage ook van arbeidsdeskundig commentaar voorzien. 

Indien nodig kan aanvullend testonderzoek worden uitgevoerd door de uitvoerend psychiater, waarbij onze expertise zich richt op gespecialiseerd onderzoek naar specifieke psychiatrische klachten (bijvoorbeeld aandacht stoornissen (ADD, ADHD, ASS) persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen.

Wanneer is een gecombineerde contra-expertise door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts zinvol?

Wanneer een objectieve en zorgvuldige beoordeling van medische beperkingen nodig is in geval van UWV bezwaar- of beroepsprocedure (bij WIA, Ziektewet, Wajong), ondersteund door een (FML-lijst) conform CBBS 5 richtlijnen en gebaseerd op wettelijke normen en standaarden. Indien noodzakelijk wordt de rapportage van arbeidsdeskundige expertise voorzien.

Als u snel duidelijkheid wilt over de psychische problemen van een cliënt en inzicht wilt krijgen in behandelmogelijkheden en belastbaarheid voor re-integratie.

In situaties waar snelheid telt: gezamenlijke analyse en rapportage bespaart tijd en het Expertise Orgaan kan de rapportages snel afronden indien het onderliggende dossier beschikbaar is.

Kosten van onderzoek

Vergoeding van de kosten gecombineerde contra-expertise door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts

  • Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft met de aantekening Werk en Inkomen op uw polis worden de kosten bij juridische UWV-procedures door uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoed.
  • Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering dan dient u de kosten zelf te betalen. Wel bestaat recht op vergoeding van de expertisekosten door het UWV indien u de juridische UWV procedure in uw voordeel afsluit en het UWV de proceskosten moet vergoeden.
  • In sommige gevallen betaalt de ex-werkgever voor de kosten van de contra-expertise.
scales

Aanvragen combi-onderzoek psychiater-verzekeringsarts

(naar eo-herschrijven)

Om dit onderzoek aan te vragen, kunt u een aanmeldformulier invullen via de website of contact met ons opnemen via e-mail naar [email protected] of telefonisch via 085-3031476. Voor inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de manager van de afdeling verzekeringsgeneeskunde, de heer van Es, via telefoonnummer 085-3031476.

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een kansanalyse te verzorgen.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u de kansanalyse uitwerken op basis van de aangeleverde dossierstukken

Meer informatie hoe uw verzoek om een kansanalyse werkt?