Arbeidsdeskundige expertise

Bij arbeidsdeskundige expertise draait het om de belasting van een functie versus de belastbaarheid van een medewerker. Elementen die worden getoetst door de arbeidsdeskundige:

✓ Kan de werknemer zijn functie weer hervatten?

✓ Is een werkplekaanpassing nodig en mogelijk?

✓ Is detachering extern wellicht een optie?

✓ Wat zijn andere mogelijkheden binnen het bedrijf (eerstelijns)?

✓ Wat kunnen en moeten werkgever en werknemer van elkaar verlangen?

✓ Wat zijn de inkomensconsequenties op langere termijn?

✓ De huidige functie/ werkzaamheden zijn niet passend (te maken) en er zullen mogelijkheden bij andere werkgevers gezocht moeten worden (re-integratie 2e spoor).

De arbeidsdeskundige is de erkende specialist om antwoord op deze vragen te geven.

WAANEER ARBEIDSDESKUNDIGE EXPERTISE OOK KAN WORDEN INGEZET

De arbeidsdeskundige helpt u bij het optimaliseren van uw keuringsresultaat, hij legt alles helder uit en zet met u de bezwaren verantwoord op papier. Samen zetten wij de juiste acties voor u uit.

Ondersteuning in het beoordelen of opstellen van het re-integratiedossier.

Dossiertoets conform de Wet Verbetering Poortwachter.

Claimbeoordeling in kader van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)