Vooronderzoek IVA-Claim​

Ontvangt uw voormalig werknemer een WIA-uitkering en betaald u daar als werkgever aan mee? Dan heeft u twee opties:

  1. Een re-integratie derde spoor of IVA-aanvraag. U kunt daarmee een aanzienlijk bedrag besparen. Door contact te blijven houden of te zoeken met uw voormalig werknemer blijft u op de hoogte van zijn/haar gezondheidsontwikkeling en mogelijkheden tot werkhervatting. Het Expertise Orgaan kan deze activiteiten van u overnemen. Zodra het idee bestaat dat er kansen op een re-integratie ontstaan kunt u overwegen om een opdracht te geven een re-integratietraject te starten. Het Expertise Orgaan onderzoekt de mogelijkheden en kansen op werk.
  2. U kunt uw IVA-claimrecht uitoefenen. Ook hiermee kunt u een aanzienlijk bedrag besparen.

Wanneer kunt u een IVA-claimrecht uitoefenen?

Indien de medische klachten van uw voormalig werknemer verergeren is het mogelijk om een IVA-claimrecht uit te oefenen. De medische klachten moeten in dit geval dermate verergerd zijn dat werken in het geheel niet meer tot de mogelijkheden behoort. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan Het Expertise Orgaan voor u op no cure, less pay onderzoeken of een WIA-herbeoordeling kan leiden tot een IVA-uitkering voor uw voormalig werknemer

Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een IVA-claim

Het Expertise Orgaan start met een vooronderzoek voor haalbaarheid, dat wil zeggen dat er een dossierstudie en check werknemer uit wordt gevoerd. Indien er uit het vooronderzoek mogelijkheden komen voor een IVA-claim wordt dit, in overleg met u, ingevoerd bij het UWV.

Wat levert een succesvolle IVA-claim u op?

Als IVA wordt toegekend belast het UWV u niet langer met hogere premies. De overheid neemt daarna de lasten over. Voor de (voormalige) werknemer levert dit het bijkomende voordeel op dat dit een 5% hogere uitkering oplevert en er niet meer wordt onderzocht of re-integratie mogelijk is.