SECOND OPINION VERZEKERINGSARTS

Het Expertise Orgaan ondersteunt particulieren en organisaties die zich niet kunnen vinden in de (her) beoordeling door de verzekeringsarts van het UWV en een second opinion wensen in de vorm van een onafhankelijke arbeidsmedische expertise vastgesteld door een onafhankelijke verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

De verzekeringsgeneeskundige second opinion van Het Expertise Orgaan wordt vaak ingezet ter ondersteuning van een eventuele bezwaar- en/of beroepzaak tegen het UWV, de SVB (in geval van een ANW uitkering indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent).

Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt immers de effectiviteit van een second opinion door een onafhankelijke verzekeringsarts. De kans dat u een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV succesvol afsluit is wel tot 54% groter. De Second Opinion verzekeringsarts wordt ook wel eens aangeduid als contra-expertise verzekeringsarts of arbeidsmedische expertiserapportage .

Wat wordt onderzocht in de second opinion?

Onze verzekeringsarts concludeert op basis van de objectief beschikbare medische informatie welke (arbeids)belasting van u daadwerkelijk gevraagd kan worden. De door ons vastgestelde belastbaarheid wordt door ons vertaald in de gestandaardiseerde – algemeen en in de rechtspraak erkende – FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze standaard wordt gehanteerd door UWV, bedrijfsartsen, arbodiensten en wordt als zodanig erkend door rechtbanken.

Het Expertise Orgaan hanteert de FML als het voornaamste middel (lees leidraad) om uw belastbaarheid ten aanzien van werk te onderbouwen.  Onze arbeidsdeskundige gaat vervolgens aan de slag op basis van de reeds opgestelde of herziene FML, om na te gaan of de arbeidsdeskundige beoordeling van het UWV wel juist is.

Meer weten over second opinion verzekeringsarts?

Wilt u meer weten of een second opinion (of contra-expertise) verzekeringsarts aanvragen, neem direct contact met ons op.

FAQ SECOND OPINION

Als u het niet eens bent met de beslissing van UWV over uw uitkeringsaanvraag bij arbeidsongeschiktheid, kunt u bezwaar maken via gespecialiseerde advocaten. Dit moet u binnen zes weken na de datum van de beslissing doen.

Het Expertise Orgaan is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen u ondersteunen bij het voeren van een bezwaarprocedure met contra-expertise of second opinion met door verwijzing naar gespecialiseerde advocaten. Onze meerwaarde ligt bij het verzorgen van verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion, als u twijfelt aan de juistheid van de medische beoordeling door UWV. Wij hebben ervaring met alle soorten UWV arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals WIA, Ziektewet (Wazo), IVA en Wajong.

Wilt u meer weten over onze diensten en hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw bezwaar? Neem dan contact met ons op via onze website. Wij staan voor u klaar om uw rechten te verdedigen en uw belangen te behartigen.

Als u het niet eens bent met de mate van arbeidsongeschiktheid die het UWV heeft vastgesteld, kunt u met behulp van gespecialiseerde advocaten een bezwaar indienen bij het UWV. Maar als u ook twijfelt aan de medische beoordeling die het UWV heeft gedaan? Dan kunt u een beroep doen op het Expertise Orgaan, een onafhankelijk expertisebureau dat gespecialiseerd is in arbeidsongeschiktheid. Het Expertise Orgaan kan voor u een contra-expertise of een second opinion uitvoeren, waarbij een andere verzekeringsarts uw situatie opnieuw beoordeelt. Zo kunt u uw rechten op een arbeidsongeschiktheidsuitkering beter verdedigen en uw kansen op een eerlijke beoordeling vergroten. Het Expertise Orgaan werkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en heeft ruime ervaring met complexe arbeidsongeschiktheidszaken. Wilt u meer weten over wat het Expertise Orgaan voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via onze website.

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV over uw uitkeringsaanvraag bij arbeidsongeschiktheid, kunt u bezwaar maken. 

Het Expertise Orgaan helpt u met verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of second opinion. Wij zijn een onafhankelijk expertisebureau dat gespecialiseerd is in arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen uw medische situatie opnieuw beoordelen en een deskundig oordeel geven over uw arbeidsongeschiktheid. Zo kunt u uw bezwaar onderbouwen met een objectief en betrouwbaar rapport. Het Expertise Orgaan staat voor kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid. Wij werken samen met ervaren verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en gespecialiseerde advocaten die u graag van dienst zijn. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.