Second opinion SVB​

Heb je een second opinion nodig op een SVB-vraagstuk? Dan ben je hier op het juiste adres. Lees op deze pagina alles over een second opinion!

SECOND OPINION SVB

Arbeidsmedische expertise verzekeringsarts bij bezwaar en beroep tegen de Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Wilt u een second opinion aanvragen in een bezwaar of beroepsprocedure tegen het SVB? Lees dan hier wat u kunt verwachten. Als u arbeidsongeschikt bent, komt u namelijk mogelijk ook in aanmerking voor een Anw-uitkering. Neem daarom goed kennis van het onderstaande.

Een extern en onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek kan de basis vormen voor het verkrijgen van een recht op een Algemene Nabestaanden Wet (ANW) uitkering bij arbeidsongeschiktheid.  Het Expertise Orgaan verzorgt voor u een onafhankelijk arbeidsmedisch expertiseonderzoek in de vorm van een second opinion of contra-expertise. Met onafhankelijke arbeidsmedische expertise staat u sterker in uw bezwaar- en/of beroepszaak tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zo blijkt uit een extern onderzoek. U heeft bijna 54% meer kans een zaak succesvol af te sluiten!

Laat het onderzoek van het SVB, wat in de praktijk door het UWV wordt uitgevoerd, direct toetsen door een onafhankelijke second opinion UWV arts door onze onafhankelijke experts. Dit zijn onafhankelijke en onpartijdige verzekeringsartsen die goed kunnen beoordelen of u kans maakt op toekenning van een recht op een ANW uitkering bij of wegens arbeidsongeschiktheid.

Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) medische onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het SVB. Voor de juridische onderbouwing hebben wij gespecialiseerde juristen sociale zekerheid in dienst en werken wij samen met externe juristen en advocatenkantoren.

WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR TOEKENNING VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING DOOR UW SVB VERZEKERAAR?

  1. U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt.
  2. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt wordt (of al geruime tijd bent) en nog geen uitkering van het UWV heeft (omdat u daar bijvoorbeeld eerder niet in aanmerking voor kwam) of u mogelijk niet in aanmerking voor een ANW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  3. Uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt in dat geval vastgesteld door het UWV op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld de WIA ( WAO) en Wajong en indien u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent, dan komt u mogelijk voor een ANW uitkering in aanmerking indien uw partner overleden is.
  4. Dit houdt kortom in dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek gedaan worden door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Als er een arbeidsongeschiktheidsbeslissing is van het UWV, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing in beginsel volgen. Dat kan eventueel anders zijn als de SVB aanwijzingen of vermoedens heeft dat de beslissing van het UWV niet klopt.
  5. Een voorbeeld om de situatie nader toe te lichten in een concreet voorbeeld:

Marko heeft een WIA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 55%. Ander inkomen heeft Marko niet. Zijn vrouw overlijdt. Marko krijgt dan een nabestaandenpensioen van de SVB. Stel dat het UWV een jaar later besluit om de WIA-uitkering van Marko te verlagen naar 35- 45% arbeidsongeschiktheid. In dat geval verliest Marko zijn nabestaandenpensioen.  Marko kan dan bezwaar maken tegen de beëindiging van de ANW uitkering (en kan dan eventueel een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet) en kan daarbij een second opinion SVB aanvragen bij de Expertise Orgaan BV

HOE WERKEN EEN MEDISCHE EXPERTISE EN WAT WORDT ONDERZOCHT EN HOE KUNT U EEN SECO OPINION AANVRAGEN SVB?

✓ Het Expertise Orgaan is een erkend gemachtigde partij door het UWV en is gemachtigd uw dossier van het UWV op te vragen.

✓ Een intakegesprek wordt binnen 48 uur telefonisch ingepland door onze trajectregisseurs, die vervolgens het arbeidsmedische dossier van u opvraagt en completeert.

✓ Indien nodig wordt een onderzoek door de uwv second opinion verzekeringsarts van de Expertise Orgaan op onze spreeklocatie of bij u thuis afgenomen. Deze SVB arts second opinion zal een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door u op spreekuur te zien. Soms kan ook op basis van de aanwezige dossierinformatie een expertise worden uitgebracht.

✓ Eventueel aanvullend (diagnostisch) onderzoek door medisch specialisten kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn,  indien hier concrete aanwijzingen voor bestaan dat dit uw dossier zal baten.

✓ De onderzoeksresultaten van de second opinion verzekeringsarts SVB verwerken wij in een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig expertiserapport, dat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Dat kan bijvoorbeeld uw advocaat zijn, uzelf en in sommige gevallen de rechtbank.

✓ In samenwerking met onze eigen juristen en/of externe juristen/advocaten zorgen wij voor uw optimale vertegenwoordiging in bezwaar en beroep tegen het UWV.

✓ Bezwaar- en beroepsprocedures tegen het SVB vallen onder het bestuursrecht en u heeft daarom geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig door een advocaat. U  kunt eventueel door een andere juridische deskundige de procedure laten begeleiden. Het is raadzaam altijd deskundige juristen te kiezen en u heeft de zekerheid bij advocaten dat deze aan tuchtrecht zijn onderworpen.

De procedure second opinion SVB arts staat hier verder en gedetailleerd uitgelegd.

U kunt een SVB second opinion door onze onafhankelijke verzekeringsarts vrijblijvend aanvragen via onze website. Hiermee onderbouwt u optimaal uw correcte claim op de SVB en vergroot u de kans dat aan u een ANW uitkering toegekend zal worden wegens arbeidsongeschiktheid.  Het resultaat levert een objectieve verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige beoordeling op die toegevoegde waarde levert in een eventuele juridische procedure tegen het SVB.

MEER WETEN OVER EEN SECOND OPINION SVB

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een second opinion SVB arts , second opinion UWV of de procedure daartoe? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion SVB door een onafhankelijke verzekeringsarts.