Gratis kansanalyse door onafhankelijke verzekeringsarts

Benieuwd wat een gratis verzekeringsgeneeskundige kansanalyse u misschien oplevert? Neem dan eens contact met ons op!

Wij bieden cliënten een gratis verzekeringsgeneeskundige kansanalyse aan indien zij in het bezit zijn van een rechtsbijstandsverzekering als op de polis ‘werk- en inkomen’ is meeverzekerd. Via de gratis kansanalyse door een onafhankelijke verzekeringsarts krijgt u namelijk inzicht in de slagingskans van uw claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV en heeft u goed inzicht in uw kansen om succesvol een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV te starten. Ga na of u in aanmerking komt!

✓ Gratis service bij rechtsbijstandsverzekering met polis werk en inkomen

✓ Gratis beoordeling van de redelijke kans van slagen door onafhankelijke verzekeringsarts

✓ Als de redelijke kans van slagen vast staat in een te starten juridische procedure, dekt uw rechtsbijstandsverzekering de kosten van een procedure

GRATIS KANSANALYSE BEZWAAR EN/ OF BEROEP

Wat is het doel van een kansanalyse bij een eventueel te voeren UWV bezwaar en/of beroepsprocedure?

Het Expertise Orgaan kan u adviseren op inhoudelijke gronden of een bezwaar en/of beroepszaak op arbeidsmedische gronden kansrijk is, door een kansanalyse van uw individuele dossier te maken. Indien u dat wenst, kunnen wij daarna een bezwaar- of beroepsprocedure voor u (laten) voeren om de beslissing van het UWV op arbeidsmedische inhoudelijke of formele gronden te herzien.

De procedure zelf wordt daarna gevoerd door een van onze samenwerkende advocaten uiteraard in nauw overleg met u.

Werkwijze kansanalyse bezwaar en beroep UWV

Na de bevestiging van uw opdracht brengen wij de aanwezige schriftelijke dossierinformatie in kaart. Wanneer wij vervolgens de haalbaarheid hebben geïnventariseerd, brengen wij u een realistisch advies uit over de haalbaarheid van een eventuele bezwaar,- en/of beroepszaak tegen het UWV in de vorm van een kansanalyse. In de kansanalyse wordt inhoudelijk onderbouwd wat de slagingskans is van het bezwaar  op verzekeringsgeneeskundige gronden zodat u op basis van een deskundige inschatting een beslissing kunt nemen.

Voorts is deze beoordeling vaak voldoende om een redelijke kans van slagen vast te stellen, welke als minimale grens wordt gesteld door uw rechtsbijstandsverzekeraar om uw procedure te dekken onder uw recht op een vrije advocaatkeuze. De kosten van een contra-expertise vallen in bijna alle gevallen ook onder de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering.

In deze gevallen dient onze juridische partner ter voorbehoud van uw processuele rechten een pro forma bezwaar in of beroep. Hiermee wordt verzekerd dat het UWV alle dossierinformatie beschikbaar stelt aan uw advocaat.

scales

ONS PROCES

Indien u besluit van onze expertise gebruik te willen maken en een gratis kansanalyse zou willen, dan is het belangrijk voor u om te weten hoe de procedure verloopt. We hebben dit voor u op een rijtje gezet en de procedure in vier stappen uitgelegd:

 

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een kansanalyse te verzorgen.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u de kansanalyse uitwerken op basis van de aangeleverde dossierstukken

Meer informatie hoe uw verzoek om een kansanalyse werkt?