Kwaliteit van Het Expertise Orgaan

Het Expertise Orgaan hecht zeer aan de betrouwbaarheid van onze medewerkers en dienstverlening. Onze rapportages en dienstverlening worden opgesteld volgens de geldende kwaliteitsnormen en protocollen welke onder andere zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunde (KNMG), de verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Nederlandse vereniging voor de Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Hiernaast wordt kwaliteit gewaarborgd door een systeem van collegiale toetsing, dat wordt gesuperviseerd door een externe deskundige. Een systeem van op aselect, steekproefsgewijze dossierscreening wordt toegepast om onze rapportages en beoordelingen op het hoogste niveau te houden.
Het Expertise Orgaan werkt onder andere volgens de volgende protocollen en richtlijnen.

Bij Het Expertise Orgaan wordt kwaliteit gewaarborgd door een systeem van collegiale toetsing, dat wordt gesuperviseerd door een externe deskundige. Een systeem van op aselect, steekproefsgewijze dossierscreening wordt toegepast om onze rapportages en beoordelingen op het hoogste niveau te houden.

Wet op de medische keuringen

Protocollen NVVG

  • Protocollen
  • Regeling gebruik Verzekeringsgeneeskundige Protocollen AO wetten

Gedragscode SRA

Gedragscode SRA (pdf)