Advocatenkantoren

Wij werken niet alleen in opdracht van particulieren, maar werken ook samen met advocaten en advocatenkantoren die op zoek zijn verzekeringsgeneeskundige second opinion of contra-expertise voor inzet in geschillen over arbeidsongeschiktheid. 

In juridische procedures over arbeidsongeschiktheid (UWV of AOV procedures) of letselschade heeft u als advocaat ter ondersteuning van uw procedure in veel gevallen een verzekeringsgeneeskundige of arbeidsdeskundige second opinion of verzekeringsgeneeskundige contra-expertise nodig om de correcte mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de grote effectiviteit van onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise in een groot aantal onderzochte UWV bezwaar- en beroepszaken om geschillen in het voordeel van uw cliënten te beslechten. Uit eigen onderzoek blijkt dat wij deze gegevens kunnen bevestigen. Met een accurate verzekeringsgeneeskundige contra-expertise nemen de kansen op een succesvol bezwaar- en beroep wel toe met meer dan 56%.

Bij een succesvol bezwaar- en beroep vergoed het bestuursorgaan in veel gevallen de deskundigenkosten van het Expertise Orgaan. De kosten van contra-expertise of second opinion van het Expertise Orgaan in wordt vergoed door alle rechtsbijstandsverzekeraars na toekenning van het recht op vrije advocaatkeuze aan de verzekerde. Wel moet dan sprake zijn van een juridische procedure. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op! 

Wilt u een partner van ons worden?

Het Expertise Orgaan werkt alleen met gespecialiseerde en BIG- geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen.

Neemt u dan telefonisch contact met ons via +31853031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier

FAQ-vragen Advocatenkantoren

Verzekeringsgeneeskundige contra-expertise kan een aanzienlijk verschil maken in juridische procedures bij arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld UWV of AOV-procedures) die u voert voor uw cliënten.

Hier geven wij enkele manieren weer waarop het Expertise Orgaan u en uw cliënten kan helpen:

Onafhankelijke Beoordeling: Onze contra-expertise biedt onafhankelijke en objectieve beoordeling van de medische situatie ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid van uw cliënten. Dit is vooral nuttig als u het namens uw cliënte niet eens bent met de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van het UWV of verzekeringsmaatschappij en stroomlijnt het vervolg van de procedure.

Verhoogde Slagingskans: Intern en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de slagingskans van een claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV met maar liefst 56% stijgt wanneer onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise wordt overlegd.

Gedetailleerde rapportage: De contra-expertise resulteert in een gedetailleerd expertise rapport dat de medische situatie en arbeidsongeschiktheid van uw clients grondig documenteert en gemotiveerd onderbouwd. Dit rapport is bij uitstek geschikt om de arbeidsongeschiktheidsclaim van uw cliënt te ondersteunen in een UWV of AOV bezwaar- of beroepsprocedure.

Financiële Dekking: In sommige gevallen kunnen de kosten voor de contra-expertise extern worden vergoed, bijvoorbeeld als cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft met de polis werk en inkomen of als de juridische UWV-procedure in het voordeel van cliënt wordt beslist en het UWV wordt veroordeeld tot vergoeding van de gemaakte proceskosten (waaronder de contra-expertisekosten).

Het Expertise Orgaan staat klaar om u te adviseren over de inzet van contra-expertise en op welke wijze de contra-expertisekosten voor uw cliënte gedekt kunnen worden. Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website.

Advocatenkantoren kiezen voor onze verzekeringsgeneeskundige expertise om diverse redenen:

Onafhankelijkheid: Wij zijn een volledig onafhankelijke en onpartijdige organisatie, niet gelieerd aan werkgevers, arbodiensten, verzekeraars of het UWV. Dit waarborgt een objectieve en zorgvuldige beoordeling van medische beperkingen ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.

Deskundigheid: Ons team bestaat uit deskundige professionals, zoals verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen, die het onderzoek uitvoeren volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden.

Heldere Rapportage: Wij leveren een helder en overtuigend rapport dat bijdraagt aan de kans dat het UWV of de AOV-verzekeraar haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de cliënt moet herzien.

Grotere kans op succes: Het inschakelen van het Expertise Orgaan via gerichte contra-expertise resulteert in wel 50% meer kans van slagen in UWV bezwaar- en beroepszaken arbeidsongeschiktheid voor uw cliënten zo blijkt uit eigen en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Financiële Dekking: In bepaalde gevallen kunnen de kosten voor de contra-expertise worden vergoed, bijvoorbeeld als de juridische UWV-procedure in het voordeel van uw cliënt wordt beslist of als dekking bestaat onder een rechtsbijstandsverzekering met polis werk en inkomen meeverzekerd.

Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website als u meer wilt weten.

Het bewezen resultaat van verzekeringsgeneeskundige contra-expertise op de uitkomst van juridische procedures is uiterst significant. Uit onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld onderzoek blijkt dat de kans op een succesvolle afsluiting van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen het UWV wel tot 56% groter is wanneer onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige contra-expertise wordt ingezet. Deze uitkomsten kunnen wij vanuit de praktijk bevestigen omdat contra-expertise in bezwaar- en beroepszaken UWV gemiddeld meer dan 50% resultaat geeft op een gewonnen bezwaar- of beroep.

Kort vatten wij de voornaamste redenen samen waarom verzekeringsgeneeskundige contra-expertise een uiterst effectief middel is in arbeidsongeschiktheidsgeschillen:

Objectieve Beoordeling: De contra-expertise biedt objectieve en zorgvuldige beoordeling van de medische situatie ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Dit is van onschatbare waarde als u het namens cliënt niet eens bent met de beoordeling van het UWV of uw verzekeringsmaatschappij (AOV).

Ondersteuning van Gespecialiseerde Advocaten: Wij werken samen met gespecialiseerde advocaten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, waarmee u maximaal kunt profiteren van een combinatie van medische en juridische expertise om het maximale resultaat uit uw arbeidsongeschiktheidsgeschil te bereiken.

Gedetailleerd Rapport: De contra-expertise resulteert in een gedetailleerd rapport dat uw medische situatie en arbeidsongeschiktheid grondig documenteert en samenvat. Dit rapport kan worden gebruikt ter ondersteuning van uw arbeidsongeschiktheidsclaim in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Financiële Dekking: In bepaalde gevallen kunnen de kosten voor een contra-expertise extern worden vergoed, bijvoorbeeld als uw cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft met de polis werk en inkomen of als de juridische procedure in uw voordeel wordt beslist en het UWV daarbij in de proceskosten wordt veroordeeld.

Deze factoren maken verzekeringsgeneeskundige contra-expertise tot een uiterst effectief middel om het recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw cliënt te claimen in een juridische procedure. Het wordt vaak en succesvol ingezet ter ondersteuning van juridische procedures tegen het UWV zo blijkt uit onze succespercentages.

Neem eenvoudigweg contact met ons op via onze website als u meer wilt weten.