Gecombineerde psychiatrische & verzekeringsgeneeskundige contra-expertise of bij second opinion bij AOV

Wat is een gecombineerd onderzoek in AOV-zaken?

In een gezamenlijk contra-expertise onderzoek beoordelen een psychiater en een verzekeringsarts van het Expertise Orgaan samen de cliënt, waarbij het oordeel wordt afgestemd op de specifieke vraagstelling die van belang is bij verschillen van inzicht met uw AOV-verzekeraar over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid.

Het gecombineerde contra-expertise rapport is compleet, helder en concludent geschreven en draagt bij aan helderheid over de vraag of de AOV-verzekeraar genoodzaakt is haar primaire oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de AOV-verzekerde te herzien.

Zowel het rapport als de daarbij vastgestelde FML zijn ontwikkeld volgens geldende medische en verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en standaarden bij private arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Op basis van dit bij gecombineerde onderzoek vastgestelde arbeidsbelastbaarheid, kunnen wij vervolgens een arbeidsdeskundige inschakelen om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen conform de relevante polisvoorwaarden die van toepassing zijn.

Indien nodig kan aanvullend testonderzoek worden uitgevoerd door de uitvoerend psychiater, waarbij onze expertise zich richt op gespecialiseerd onderzoek naar specifieke psychiatrische klachten (bijvoorbeeld aandacht stoornissen (ADD, ADHD, ASS) persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen.

Wanneer is een gecombineerde contra-expertise of second opinion AOV door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts zinvol?

Met name wanneer er psychische klachten zijn, of een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Dit, om de juiste medisch objectiveerbare beperkingen voor arbeid vast te stellen. Hiermee is er een goede basis om vervolgens door een arbeidsdeskundige te laten beoordelen wat de juiste mate van arbeidsongeschiktheid is.

Bij uitoefening van het branche breed ingevoerde second-opinion recht van een AOV-verzekerde indien er verschil van inzicht bestaat over de (juiste) geobjectiveerde mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekerde kan dan zijn second opinion recht inroepen.

In situaties waar snelheid telt: gezamenlijke analyse en rapportage bespaart tijd en het Expertise Orgaan kan de rapportages snel afronden indien het onderliggende dossier beschikbaar is.

Kosten van onderzoek

Vergoeding van de kosten gecombineerde contra-expertise door een onafhankelijke psychiater & verzekeringsarts

  • De kosten van een gecombineerd onderzoek of second opinion AOV dienen in beginsel door de AOV-verzekeraar te worden vergoed op basis van het brancheprotocol AOV particulieren.
  • Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft met de aantekening Werk en Inkomen op uw polis worden de kosten bij geschillen met een AOV-verzekeraar door uw rechtsbijstandsverzekeraar normaliter vergoed.
  • Indien u geen of onvoldoende eigen financiële middelen heeft om deskundigheid in te huren en u noch in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, bestaat er een mogelijkheid als uw zaak voldoende kansrijk is, dat het Expertise Orgaan subsidie van haar aandeelhouders om de kosten van de expertise of second opinion te dekken. Hier zal dan een dossier-screening aan voorafgaan van uw dossier.
scales

Aanvragen gecombineerde contra-expertise AOV door onafhankelijke psychiaters en verzekeringsartsen

Om dit onderzoek aan te vragen, kunt u een aanmeldformulier invullen via de website of contact met ons opnemen via e-mail naar [email protected] of telefonisch via 085-3031476. Voor inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de manager van de afdeling verzekeringsgeneeskunde, de heer van Es, via telefoonnummer 085-3031476.

✓ STAP 1

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen, te bellen of het contactformulier in te vullen

✓ STAP 2

U ontvangt van ons een bevestiging met de gegevens die wij van u nodig hebben om voor u een kansanalyse te verzorgen.

✓ STAP 3

U ontvangt een opdrachtbevestiging en een instructie over de procedure.

✓ STAP 4

U accepteert de opdracht waarna wij voor u de kansanalyse uitwerken op basis van de aangeleverde dossierstukken

Meer informatie hoe uw verzoek om een gecombineerd onderzoek, second opinion AOV of kansanalyse AOV werkt?