Partners

"Succes is niets meer dan een paar eenvoudige disciplines, die elke dag worden beoefend"

Advocatenkantoren

In bestuurs- en civielrechtelijke procedures over arbeidsongeschiktheid of bij inkomen- of letselschade heeft u ter ondersteuning van uw dossier in voorkomende gevallen een arbeidsmedische second opinion, contra-expertise nodig om de juiste mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Het Expertise Orgaan helpt u met second opinion, contra-expertise en advies door verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen in UWV (SVB), WMO en AOV procedures.

Verzekeringsmaatschappijen

Het Expertise Orgaan biedt inkomens- en rechtsbijstandverzekeraars onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschiktheid en letselschade. U kunt daarbij denken aan second opinion UWV of AOV, contra-expertises en herbeoordelingen door verzekeringsartsen, psychiaters en arbeidsdeskundigen. Lees meer wat wij voor u kunnen betekenen.

Assurantietussenpersonen AOV

Als assurantietussenpersoon heeft u in veel gevallen een zorgplicht voor ondernemers die via U een AOV-verzekering hebben afgesloten. De Wft kent overigens geen tussenpersoon maar de bemiddelaar en de adviseur. Vanuit die zorgplicht kunt u uw clienten wijzen op hun recht op second opinion of herbeoordeling

PARTNER CONSULTATIE

Het Expertise Orgaan is de arbeidsmedische expertisepartner van veel gespecialiseerde advocaten die zich specialiseren in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV (SVB), Gemeenten (WMO)  maar ook in civiele AOV procedures bij arbeidsongeschiktheid. Onze arbeidsmedische expertise wordt vergoed door rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland als dekking is toegekend onder de vrije advocaatkeuze. 

Hiernaast werken wij in opdracht van meerdere advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen.

Eén van onze partners worden?

Heeft u interesse in samenwerking met ons? Neemt u dan telefonisch contact met ons op of dien eenaanvraag in via het aanmeldformulier.

Het Expertise Orgaan is de preferred medische expertisepartner van een groot aantal advocatenkantoren, arbodiensten en inkomens -en rechtsbijstandverzekeraars in Nederland. Wij leveren verzekeringsgeneeskundige, psychiatrische en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschiktheid en letsel- en inkomensschade.

Eén van onze partners worden?

Als u geïnteresseerd bent om met ons samen te werken, neem dan contact met ons op u dan telefonisch +31853031476 contact met ons op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier.