VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

Het Expertise Orgaan ontzorgt inkomensverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars met verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise bij arbeidsongeschiktheid of letselschade.

Wij werken louter met onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en bedrijfsgeneeskundige specialisten met actieve BIG registratie als verzekeringsarts of bedrijfsarts. De medisch adviseur van de verzekeraar kan van ons een helder expertiserapportage verwachten ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen bij arbeidsongeschiktheid of letselschade.

DIENSTEN DIE WIJ KUNNEN BIEDEN

Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot het laten uitvoeren van een arbeidsmedische expertiserapportage of het aanvragen van een contra-expertise direct bij ons.

Een van onze partners worden

Het Expertise Orgaan werkt alleen met gespecialiseerde en BIG- geregistreerde professionals. U kunt hierbij denken aan verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen.

Neemt u dan telefonisch contact met ons via +31853031476 op of dien een aanvraag in via het aanmeldformulier