Verzekeringsgeneeskundige expertise in bezwaar- en beroepsprocedures UWV

Verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise bij bezwaar- en beroep procedures tegen het UWV

Wilt u een second opinion UWV aanvragen (contra-expertise verzekeringsarts)? Lees dan hier wat u kunt verwachten:

✓ Extern en onafhankelijk contra-expertiseonderzoek door verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen kan in veel gevallen de basis vormen voor een succesvolle WIA-aanvraag, bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen het UWV of voor werkgevers die bijvoorbeeld de aanvraag van een herbeoordeling in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de WGA willen laten (her) beoordelen.

✓Het Expertise Orgaan verzorgt voor u een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig of arbeidsdeskundig expertiseonderzoek in de vorm van een second opinion of contra-expertise. Met onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige expertise staat u veel sterker in uw bezwaar- en/of beroepszaak tegen het UWV zo blijkt uit extern wetenschappelijk onderzoek. U heeft bijna 55% meer kans een zaak succesvol af te sluiten dan zonder extern expertiserapport.

✓ Laat het onderzoek van het UWV direct toetsen door een onafhankelijke second opinion UWV verzekeringsarts of arbeidsdeskundige

✓ Het Expertise Orgaan ondersteunt u door te zorgen voor de juiste (en onafhankelijke) verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige onderbouwing van een bezwaar- en/of beroepszaak tegen een beslissing van het UWV. Voor de juridische onderbouwing werken wij samen met gespecialiseerde advocaten Sociale Zekerheid.

HOE WERKT EEN VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE EXPERTISE

Wat wordt onderzocht en hoe kunt u een UWV second opinion verzekeringsarts aanvragen bij het Expertise Orgaan? Een UWV second opinion verzekeringsarts kunt u vrijblijvend aanvragen via een contact- of informatieverzoek via onze website. Hiermee onderbouwt u optimaal uw arbeidsongeschiktheidsclaim bij het UWV. Het eindresultaat van de contra-expertise van het Expertise Orgaan is een objectieve verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige beoordeling die doorslaggevende waarde kan toevoegen bij een eventuele juridische procedure tegen het UWV.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over een UWV second opinion arts , second opinion, contra-expertise of de procedure daartoe? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen inzake de second opinion UWV arts,  of contra-expertise verzekeringsarts UWV.